სხდომის დადგენილება
სხდომის დადგენილება

სხდომის დადგენილება


წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა N01-06-02/13 ჩატარდება 2018 წლის 24 ოქტომბერს, 13:00 საათზე

დადგენილება N01-06-02/63 სტუ-ის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის საშტატო განრიგში ცვლილებების შეტანის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/62 სტუ-ის ბიოტექნოლოგიის ცენტრში კონკურსის გამოცხადების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/61 ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/60 სტუ-ის წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატი) მუდმივმოქმედი კომისიების შემადგენლობაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/59 ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/58 ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/57 ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/56 ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/55 სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების სასწავლო-სამეცნიერო და საექსპერტო ლაბორატორიის დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/54 სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის საინჟინრო ფიზიკის სასწავლო-სამეცნიერო და საექსპერტო ლაბორატორიის დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/53 საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან საჭადრაკო ცენტრის - „გამსვლელი პაიკის“ შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/52 საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრისათვის სახელწოდების შეცვლის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/51 სტუ-ის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების ბიუჯეტებსა და საშტატო განრიგებში ცვლილებების შეტანის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/50 სტუ-ის პირველი კორპუსის ეზოში მდებარე N28/2, 26/2, 27/1, 31/1 და 32/1 დახმარე ნაგებობეის ჩამოწერის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/49 სსსც „ანალიზხელსაწყოს“ მიერ დამუშავებული და შექმნილი ხელსაწყოების საქართველოს ზოგიერთი საჯარო სკოლისათვის გადაცემის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/48 ქონების იჯარით გაცემის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/47 შპს „ნინო გერგიძე კერძო მრავალპროფილიანი საშუალო სკოლა ივერიის“ ქირავნობის ხელშეკრულებიდან წარმოშობილი დავალიანების ნაწილის გრაფიკით გადახდის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/46 სტუ-ის 2018 წლის ნაერთ ბიუჯეტში ვლილებების შეტანის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/45 სტუ-ის მემბრანული ტექნოლოგიების საინჟინრო ინსტიტუტში განმეორებითი კონკურსის გამოცხადების შესახებ


News 1 - 20 სულ 65
პირველი | წინა. | 1 2 3 4 | შემდეგი | ბოლო ყველა