წარმომადგენლობითი საბჭოს სამდივნო

სოფო მიდელაშვილი
სენატის სპიკერის თანაშემწე 
ტელ .: 36-53-96; 66-12;
ელ.ფოსტა: senati@gtu.ge

ბანერები