20 მარტ

მილანის უნივერსიტეტის საჯარო ლექციები

  25 -26-27 მარტს შედგება მილანის უნივერსიტეტის     პროფესორების
Monica LAUREATI და Stefano  CORSI -ის  საჯარო ლექციები, რომელიც ეხება მეღვინეობის ასპექტებს.
19 მარტ

ღია კარის დღე აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტზე

ღია კარის დღე აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტზე
ყველა სიახლე

ღია კარის დღე

06/15/2018 ღია კარის დღე მაგისტრატურის ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამის „აგრონომია" შესახებ.

15 ივნისი, 17:00 სთ., ქ. თბილისი, დ. გურამიშვილის გამზ №17, ოთახი № 212 (შეხვედრების ოთახი)

სტუ-ს აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი.

მომხსენებელი: Elijah Sukjoo Chang  

საკითხები: 

1. ბრწყინვალე აგრონომების მოკლე ისტორიული მიმოხილვა.
2. რა არის აგრონომის მომავალი?
3. არის თუ არა მნიშვნელოვანი აგრონომიის სპეციალობის შესწავლა?
4. რატომ არის მაგისტრატურის ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამა „აგრონომია“ სწორი თქვენთვის?

 

სიახლეებში დაბრუნება