აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი

ღია კარის დღე

06/15/2018 ღია კარის დღე მაგისტრატურის ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამის „აგრონომია" შესახებ.

15 ივნისი, 17:00 სთ., ქ. თბილისი, დ. გურამიშვილის გამზ №17, ოთახი № 212 (შეხვედრების ოთახი)

სტუ-ს აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი.

მომხსენებელი: Elijah Sukjoo Chang  

საკითხები: 

1. ბრწყინვალე აგრონომების მოკლე ისტორიული მიმოხილვა.
2. რა არის აგრონომის მომავალი?
3. არის თუ არა მნიშვნელოვანი აგრონომიის სპეციალობის შესწავლა?
4. რატომ არის მაგისტრატურის ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამა „აგრონომია“ სწორი თქვენთვის?

სიახლეებში დაბრუნება