06 დეკ

სტუ უერთდება ნიადაგის მსოფლის დღეს

სტუ უერთდება ნიადაგის მსოფლის დღეს.
26 ნოე

აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის განცხადება

2018 წლის 13 დეკემბერს აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტზე ჩატარდება ფაკულტეტის ხარისხის სამსახურის უფროსის არჩევნები.
ყველა სიახლე

ღია კარის დღე

06/15/2018 ღია კარის დღე მაგისტრატურის ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამის „აგრონომია" შესახებ.

15 ივნისი, 17:00 სთ., ქ. თბილისი, დ. გურამიშვილის გამზ №17, ოთახი № 212 (შეხვედრების ოთახი)

სტუ-ს აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი.

მომხსენებელი: Elijah Sukjoo Chang  

საკითხები: 

1. ბრწყინვალე აგრონომების მოკლე ისტორიული მიმოხილვა.
2. რა არის აგრონომის მომავალი?
3. არის თუ არა მნიშვნელოვანი აგრონომიის სპეციალობის შესწავლა?
4. რატომ არის მაგისტრატურის ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამა „აგრონომია“ სწორი თქვენთვის?

 

სიახლეებში დაბრუნება