აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი

ყველა სიახლე

თანამშრომლები

ადმინისტრაცია, დეკანატის  სპეციალისტები

ქვარცხავა გიორგი - ფაკულტეტის დეკანი
ზაქარიაძე ნინო  - დეკანის მოადგილე
ყრუაშვილი ირაკლი  - საგანმანათლებლო პროგრამების კურატორი
კილაძე მაია  - მთავარი სპეციალისტი
გოროზია ნინო  - მთავარი სპეციალისტი
თანანაშვილი მთვარისა  - უფროსი სპეციალისტი
თანდილაშვილი რიმა  - მთავარი სპეციალისტი
გოძიაშვილი მაია  - შტატგარეშე თანამშრომელი  მთავარი სპეციალისტი
ლაჭყეპიანი თენგიზ   - შტატგარეშე თანამშრომელი მთავარი სპეციალისტი
ტალახაძე ნათია  - შტატგარეშე თანამშრომელი უფროსი სპეციალისტი
აფციაური ლია  - შტატგარეშე თანამშრომელი სპეციალისტი
ჩხარტიშვილი ნინო  - შტატგარეშე თანამშრომელი სპეციალისტი
გათენაძე ალექსანდრე  - შტატგარეშე თანამშრომელი სპეციალისტი
სადაღაშვილი ჯემალ  - შტატგარეშე თანამშრომელი სპეციალისტი

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

უგრეხელიძე ვახტანგ  - ხარისხის უზრუნველოყოფის სამსახურის კოორდინატორის მოვალეობის შემსრულებელი
თექთუმანაშვილი ნინო  - მთავარი სპეციალისტი

მენეჯერის სამსახური

გუნცაძე აკაკი  - ფაკულტეტის  მენეჯერი
კოჩაძე ნესტან  - მთავარი სპეციალისტი
ქურდაძე ზვიად  - უფროსი სპეციალისტი
პავლიაშვილი ზაზა  - უფროსი სპეციალისტი
კაჭარავა გოჩა  - უფროსი სპეციალისტი
გოგალაძე მარიამ  - შტატგარეშე თანამშრომელი მთავარი სპეციალისტი
კენჭოშვილი ლია  - შტატგარეშე თანამშრომელი მთავარი სპეციალისტი
დონდუა ნესტორ  - შტატგარეშე თანამშრომელი უფროსი სპეციალისტი
უთნელიშვილი თამთა  - შტატგარეშე თანამშრომელი სპეციალისტი
გურგენიძე ეკატერინე  - შტატგარეშე თანამშრომელი სპეციალისტი
რუსია ალექსანდრე -არქივარიუსი

ლაბორანტები

მიქაძე გიორგი - ლაბორატორიის ხელმძღვანელი
ბოსიკაშვილი ეკატერინე  - უფროსი ლაბორანტი
საჩანელი თამარი - უფროსი ლაბორანტი
ბენაშვილი ქეთევანი  - ლაბორანტი
დოლიძე ლუკა  - ლაბორანტი
მარკოზაშვილი მონიკა - ლაბორანტი
საბაძე მარიამი -  ლაბორანტი
წიკლაური ნინო  -  ლაბორანტი
შენგელია მირანდა   -  ლაბორანტი
ჩუბინიძე ნინო   -  ლაბორანტი
ჩუთლაშვილი ანა   -  ლაბორანტი
მამალაძე მზია  - შტატგარეშე თანამშრომელი უფროსი ლაბორანტი
დუნდუა თამარი  - შტატგარეშე თანამშრომელი უფროსი ლაბორანტი
ჩიქვინიძე როსტომ  - შტატგარეშე თანამშრომელი უფროსი ლაბორანტი
სორდია ელენე -  შტატგარეშე თანამშრომელი  ლაბორანტი
ელბაქიძე თინიკო - შტატგარეშე თანამშრომელი  ლაბორანტი
კაკაურიძე დათო - შტატგარეშე თანამშრომელი  ლაბორანტი
ძნელაძე სოფო  - შტატგარეშე თანამშრომელი  ლაბორანტი
ჟვანია ნიკა  - შტატგარეშე თანამშრომელი  ლაბორანტი
ჯამაგიძე ივანე  - შტატგარეშე თანამშრომელი  ლაბორანტი
ჯაფარიძე ირინა  - შტატგარეშე თანამშრომელი  ლაბორანტი
ხუციშვილი გიორგი - შტატგარეშე თანამშრომელი  ლაბორანტი
ცეცხლაძე თამარ  - შტატგარეშე თანამშრომელი  ლაბორანტი

მწვანე და მდგრადი  ქიმიის საკვლევი ინსტიტუტი

აგლაძე თამაზ - დირექტორი
თოიძე პოლინა  - მთავარი სპეციალისტი
გაბრიჩიძე მაია  - უფროსი სპეციალისტი
დონაძე მარინე  - უფროსი სპეციალისტი
კაპანაძე ლია - უფროსი სპეციალისტი
შაიშვილი ავთანდილი - უფროსი ლაბორანტი

აგრარული ტექნოლოგიების  დეპარტამენტი

ლომიძე ნინო  - ასოც. პროფესორი  აგრარული ტექნოლოგიების  დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მოვ.შემსრ
გაგოშიძე გიორგი  - პროფესორი
ღლიღვაშვილი ვასილ  -  პროფესორი
ლაოშვილი ზურაბ -  პროფესორი
ზაქარიაძე ნინო   -  პროფესორი
დანელია ირინე   - პროფესორი 
სარჯველაძე იოსებ  -  პროფესორი
ცინცაძე მანანა  -  პროფესორი
მახაური სოლომონი  - პროფესორი
გუგავა ელდარი - პროფესორი
დოლიძე ვლადიმერ   - პროფესორი 
ამირანაშვილი ლია  - ასოც. პროფესორი
გოგიშვილი თინათინ  -ასოც. პროფესორი
დარსაველიძე თინათინ -ასოც.პროფესორი
როყვა ქეთევანი   - ასოც. პროფესორი
ნატროშვილი ნათია   - ასოც. პროფესორი 
ზაქარეიშვილი   ნინო  - ასოც.პროფესორი  
ნარჩემაშვილი სოფო -  ასოც.პროფეორი
ცქიტიშვილი ეკა  - ასოც. პროფესორი
ბადრიძე გულნარა  - ასოც. პროფესორი
ბედიანაშვილი ციცინო  -ასოც. პროფესორი
მაჭავარიანი ნათია  - ასოც.პროფესორი
მჭედლიძე ანა   - დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი

აგროინჟინერიის დეპარტამენტი

ყრუაშვილი ირაკლი - პროფესორი აგროინჟინერიის დეპარტამენტის მოვალეობის შემსრულებელი
გუბელაძე დავით - პროფესორი
თავხელიძე დავით - პროფესორი ინგლისურენოვანი
კოპალიანი ნატალია  -  პროფესორი
სანაია ეკატერინე  -ასოც. პროფესორი
მელაძე მაია - ასოც. პროფესორი
ოდილავაძე თამაზ -ასოც.პროფესორი
თედორაძე ომარი  - ასოც.პროფესორი
ნატროშვილი დიმიტრი   -ასოც.პროფესორი
ხარაიშვილი ოლღა - ასოც.პროფესორი 
მაია კუპრავიშვილი - ასოც.პროფესორი  .
თანანაშვილი მთვარისა  - ასოც. პროფესორი 
კიკაბიძე მაია - უფროსი მასწავლებელი დოქტორის აკადემიური ხარისხი
კეჩხოშვილი ერეკლე- უფროსი მასწავლებელი
ლომიშვილი მაია - უფროსი მასწავლებელი
ლოხიშვილი გიორგი - დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი
ახვლედიანი ლალი   - დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი

სასურსათო დეპარტამენტი

ტყემალაძე გურამი   -  პროფესორი სასურსათო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
რუხაძე თეიმურაზ  - პროფესორი
გაგელიძე ნინო - პროფესორი
ჯაფარიძე შუქრი - პროფესორი
შათირიშვილი იოსებ  - პროფესორი
ღოღობერიძე მზევინარი -  პროფესორი
ქვარცხავა გიორგი  -  პროფესორი ინგლისურენოვანი
ჩხეიძე შოთა   - ასოც.პროფესორი
ლომთაძე ციცინო   - ასოც. პროფესორი
მამარდაშვილი ნაირა - ასოც.პროფესორი
კილაძე მაია   - ასოც. პროფესორი
უგრეხელიძე ვახტანგ  - ასოც. პროფესორი
ბერეჟიანი მალხაზი  - ასოც. პროფესორი
ბერიაშვილი ქეთევან - ასოც.პროფესორი
მახაშვილი ქეთევან   - ასოც. პროფესორი 
ბოკერია კახა - ასისტენტი
საჩანელი თამარ  - ასისტენტი
გურგენიძე ლელა  - ასისტენტი
ყანჩაველი თამარი   - ასისტენტი
გოგალაძე მაია - უფროსი მასწავლებელი დოქტორის აკადემიური ხარისხი
გეგენავა ლეილა -  უფროსი მასწავლებელი დოქტორის აკადემიური ხარისხი
ძნელაძე სოფიო  - უფროსი მასწავლებელი
ნაყოფია ვერიკო - უფროსი მასწავლებელი
ნიკოლეიშვილი მანანა - უფროსი მასწავლებელი
კაჭარავა ლიზი  დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი

მევენახეობა -მეღვინეობის დეპარტამენტი

ჩხარტიშვილი ნინო  -  პროფესორი  მევენახეობა -მეღვინეობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მოვ.შემსრ.
ხომასურიძე მარიამ   -  პროფესორი ინგლისურენოვანი
მაღრაძე დავით   - პროფესორი
უჯმაჯურიძე ლევან   - პროფესორი 
შათირიშვილი შალვა  - ასოც. პროფესორი

საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახური

ზუბიაშვილი დავითი  - შტატგარეშე თანამშრომელი პროგრამისტი
კერესელიძე ნინო - შტატგარეშე თანამშრომელი სპეციალისტი
კურდღელია ირაკლი   - შტატგარეშე თანამშრომელი  უფროსი სპეციალისტი
რამაზაშვილი ირაკლი  - შტატგარეშე თანამშრომელი მთავარი სპეციალისტი
სააკაშვილი ნინო   - შტატგარეშე თანამშრომელი სპეციალისტი
დავითაშვილი კონსტანტინე   თეოლოგიის სპეციალისტი

სამეურნეო

ჩიქვინიძე როსტომ - კომენდანტი
ბოცვაძე ზვიად   - ელექტრიკოსი
გაჩეჩილაძე ზაალ   - სანტექნიკი
ბეროშვილი მადონა  - დამლაგებელი
ბერძენიშვილი გალინა    - დამლაგებელი
გამგებელი დალი   - დამლაგებელი
გვრიტიშვილი თამარი   - დამლაგებელი
მაისურაძე მარეხი   - დამლაგებელი
მოსიაშვილი ნინო    - დამლაგებელი
ქოზაშვილი ციალა   - დამლაგებელი
ცხვირაშვილი ლია  - დამლაგებელი
ჩუბინიძე ზოია    - დამლაგებელი
ხუბიაშვილი ზინაიდა  - დამლაგებელი
ყურუა ეთერ   - დამლაგებელი ასინიზატორი
წიქარიძე ლიანა  - დამლაგებელი ასინიზატორი
თანიაშვილი მარიამი   - დამლაგებელი ასინიზატორი
ყურუა ნათია -დამლაგებელი ასინიზატორი
კედელაშვილი კახაბერ  - ცვლის უფროსი
მათიაშვილი გიორგი  - დაცვის თანამშრომელი
ფავლენიშვილი დავით - დაცვის თანამშრომელი
ხვედელიძე გრიგოლი  - დაცვის თანამშრომელი
კურდღელია ნიკო - დაცვის თანამშრომელი

 

დიდი ჯიხაიშის .ნიკოლაძის სახელობის აგროინჟინერიისა და სასურსათო ტექნოლოგიების პროფესიული კოლეჯი

მიქაძე ნუგზარ  - დირექტორი
მანჯგალაძე იაკობ  - დირექტორის მოადგილე
კახაძე ჯემალ  - მენეჯერი
კორძაია ქეთევანი   - უფროსი სპეციალისტი
კოხრეიძე იური  - უფროსი სპეციალისტი
მიქაძე მანუჩარ   - სპეციალისტი
მორჩილაძე გვანცა   - სპეციალისტი
ბელთაძე რომანი   - სპეციალისტი
კანდელაკი რევაზ   - სპეციალისტი
ფხაკაძე მარიამ  -  ლაბორანტი
დეშჩი ავთანდილ - კომენდანტი
დავითულიანი ილია  - ენერგეტიკოსი
დარსაველიძე ტარიელ   - ზეინკალ-სანტექნიკოსი
ქავზინაძე გიორგი   - მექანიკოსი
ტალიკაძე ვალერიანე - მებაღე
ახალაძე მიხეილ   - მუშა
ბალანჩივაძე ალექსანდრე  - მუშა
სანაძე მამუკა   - მუშა
ლეჟავა გიორგი  - დარაჯი
ვაშაკიძე ნონა   - დამლაგებელი
ჩარქსელიანი ლუბუჩკა   - დამლაგებელი
ჭაავა მიხეილ - მუშა