23 მარტ

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

„არქიტექტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვე საზოგადოება“
06 მარტ

ვიდეო, როგორც სწავლების იარაღი მასწავლებლებისა და სტუდენტებისთვის

ტრენინგი: „ვიდეო, როგორც
სწავლების იარაღი მასწავლებლებისა და სტუდენტებისთვის“.
ყველა სიახლე

არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტიმოცულობითი არქიტექტურის
I და II კურსის მაგისტრანტების საყურადღებოდ!
ჩათვლა არქიტექტურულ პროექტში ჩატარდება:  • 2019 1-2 მარტი 
 INTERNATIONAL FORUM “LAND USE AND URBAN PLANNING PRACTICES IN CITIES OF EU ASSOCIATED COUNTRIES.”
1st and 2nd March 2019 
Venue: Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (TSU). Tbilisi, Georgia