არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი

ყველა სიახლე

მიმდინარე მოვლენები


1. სტუ–ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარის არჩევნების შესახებ

    ბრძანება


2.საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარის არჩევნები.

განცხადება


3. „ასოციაციები“

2018 წლის 16 აპრილს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტზე მოეწყო „არქიტექტურის თეორიის“ მიმართულების სტუდენტტა ნამუშევრების გამოფენის გახსნა და დაჯილდოება.

კურსი „არქიტექტურული დისკურსი მოდერნიზმის ირგვლივ“ წამყვანი პროფესორი მაია დავითაია

  

  

4. “არქიტექტურული კომპოზიცია“

2018 წლის 12 აპრილს გალერეა „ვანდაში“ მოეწყო სტუ–ს არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის პირველი კურსის სტუდენტების საკურსო ნამუშევრების გამოფენა – კონკურსი „არქიტექტურულ კომპოზიციაში“. „არქიტექტურული კომპოზიციის“ მიზანია სტუდენტს განუვითაროს ვიზუალურ–სივრცითი წარმოდგენის უნარი, რაც თავის მხვრივ, არქიტექტურული ობიექტის შექმნის საფუძველია.

გამოფენაში მონაწილეობა მიიღო 45 სტუდენტმა.  თითოეულ სტუდენტს წარმოდგენილი ჰქონდა ოთხი ნამუშევარი: შავ–თეთრი და ფერადი კომპოზიციები, ფორმალისტური ძიებები ორგანზომილებიან სიბრტყეში შექმნილი მარტივი გეომეტრიული ფიგურების წრის, კვადრატის, სამკუთხედის საშუალებით და სივრცული კომპოზიციები.   ამავე დღეს მოხდა გამარჯვებული სტუდენტების დაჯილდოება. ყველა მონაწილეს  გადაეცა სიგელი და სამახსოვრო საჩუქარი.

გამოფენის ორგანიზატორები იყვნენ სტუ–ს პროფესორები ვანდა მუჯირი, თამარ ჭანტურია და მარინა მაისურაძე.