23 მარტ

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

„არქიტექტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვე საზოგადოება“
06 მარტ

ვიდეო, როგორც სწავლების იარაღი მასწავლებლებისა და სტუდენტებისთვის

ტრენინგი: „ვიდეო, როგორც
სწავლების იარაღი მასწავლებლებისა და სტუდენტებისთვის“.
ყველა სიახლე