07 ივნ

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

„არქიტეტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“
24 აპრ

შემეცნებითი პროექტი:

„პარიზის ღვთიშობლის ტაძარი“
20 აპრ

არქიტექტურული კონკურსი სტუდენტებისთვის

თემა:“ზემო ნიქოზის ხელოვნების სახლი
ყველა სიახლე