ფაკულტეტი

დეპარტამენტი604

 

სახვითი ხელოვნების მისია -მომავალი არქიტექტორების პროფესიული საქმიანობაში ხატვის, ფერწერის და ქანდაკების საბაზისო უნარ- ჩვევების  გამოყენება და სახვითი ხელოვნების მნიშვნელოვანი როლის გაცნობიერება არქიტექტურასთან მიმართებაში.

სახვითი ხელოვნების დეპარტამენტის დანიშნულება – სტუდენტის მხატვრული აზროვნების განვითარებაა. ამ საბაზისო  სახვითი კომპეტენციების მისაღებად აუცილებელია პროგრამით გათვალისწინებული პრაქტიკული კურსის გავლა, პროფესიული ჩვევების გამომუშავება, ხაზის, პლასტიკის, ფერის, კომპოზიციის, პროპორციისა და მასშტაბისა შეგრძნება, მხატვრულ-შემოქმედებითი აზროვნების განვითარება, რაც მომავალი არქიტექტორის პროფესიონალად ჩამოყალიბებისთვის აუცილებელი წინაპირობაა.

მაია სეხნიაშვილი / Maia sexniashvili

 

მხატვარი, ასიცირებული პროფესორი(მოცვეული) /

Artist, Invited Professor

თანამდებობა:

სტუ-ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის, სახვითი ხელოვნების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.

Head of the Department of Fine Arts at the Faculty of Architecture, Urban Planning and Design, Gtu.

 

ტელ. /Phone:

ელ.ფოსტა /E-mail:msekhn@gmail.com