სტუდენტებს

არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის  ფაკულტეტის 2017-2018 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის მეორე შუალედური გამოცდების ცხრილი

არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის პროფესორთა საკონსულტაციო საათები


  • არქიტექტურული გეგმარების და ურბანისტიკის დეპარტამენტის პროფესორთა საკონსულტაციო საათები


  •  არქიტექტურის საფუძვლების და თეორიის დეპარტამენტის პროფესორთა საკონსულტაციო საათები

  • სახვითი ხელოვნების დეპარტამენტის პროფესორთა საკონსულტაციო საათები


მაგისტრატურის გზამკვლევი

საკვალიფიკაციო ნაშრომის სარეკლამო ფურცელი

არქიექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის სტუდენტთა საყურადღებოდ! 

სტუ-ს #155(29.08.2016) ბრძანებით მიმდინარე სასწავლო წლის პირველი სემესტრის სწავლის საფასურის გადახდის ბოლო ვადად განსაზღვრულია 1 დეკემბერი.

სტუდენტს, რომელსაც არ ექნება გადახდილი 1125 ლარი, ა.წ. 18 იანვრიდან შეუჩერდება სტუდენტის სტატუსი.

  • საკონსულტაციო საათები II შუალედური ატესტაციისთვის

ინტერიერის და დიზაინის #602 დეპარტამენტი

არქიტექტურული საფუძვლების და ტეორიის #603 დეპარტამენტი