დეპარტამენტები

ინტერიერისა და დიზაინის N602 დეპარტამენტი

ინტერიერისა და დიზაინის დეპარტამენტი #602


უფროსი - პროფ. თინათინ ჩიგოგიძე

ინტერიერისა და დიზაინის დეპარტამენტიკოორდინაციას და ხელმძღვანელობას უწევს საგანმანათლებლო პროგრამა „არქიტექტურის“ ინტერიერის დიზაინისა და გარემოს დიზაინის ორ მოდულს სწავლების სამ (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა) საფეხურზე.

„ინტერიერი“ - მოდულის ხელმძღვანელი პროფ. თ. ჩიგოგიძე, პედაგოგები: ასოც. პროფესორები: ვ. მჭედლიშვილი და ნ. ქოჩლაძე, მოწვეული ასოც. პროფესორი დ. დათუკიშვილი და ქ. სალუქვაძე, ასისტენტ პროფესორი  შ. გელაშვილი, უფროსი მასწავლებელი დ. ჯობაძე, მასწავლებლები - ნ. დაუთაშვილი,  გ. ხოსრუაშვილი.

„ინტერიერის“ - მოდული კოორდინაციას და ხელმძღვანელობას უწევს სტუდენტთა საკონკურსო აქტივობებს, სადაც არაერთგზის ასახელეს ფაკულტეტი:

კონკურსი: „ხატვის სტუდიის ინტერიერის დიზაინის პროექტი“06/03/2014


არქიტექტურული სკოლებისსადიპლომოპროექტების XXIII-ესაეთაშორისო კონკურსიქ. ბაქოში 18/10/14


კონკურსი: „არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის ჰოლის ინტერიერი“  17/10/15

  

კონკურსი: „ყველაფერიგარდაჩვეულებრივისა“20/06/2015

  

„არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის“ ინტერიერის მოდულის სტუდენტთა  საკურსო პროექტების გამოფენები: 17/01/2015, 08.12.2015, 07.03.2016, 24.12.2017

  

„გარემოს დიზაინი“ - მოდულის ხელმძღვანელი ასოც. პროფ. გ. წულუკიძე,

წამყვანი პროფესორი - ნ. ხაბეიშვილი, ასოც. პროფესორი ნ. ხვედელიანი, მოწვეული ასოც. პროფესორი თ. ერისთავი, ასისტენტ პროფესორები:გ. როყვა, ა. დიღმელაშვილი, მ. ხაბეიშვილი, ასისტენტი ი. მაკოვკინა, უფროსი მასწავლებელი ზ. კარა-მურზა, მასწავლებელი დ. კიკნაველიძე.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის „გარემოს დიზაინი“-ს მიმართულება აქტიურად არის ჩართული ჩვენი დედაქალაქის ვიზუალური იერსახის გამშვენიერების პროცესში.

ზოგადად, საქართველოს ყველა მოქალაქეს სურს, რომ თავისი დედაქალაქი იყოს ძალიან ლამაზი, მოვლილი. ამ კონტექსტში მნიშვნელოვანია, რომ თბილისის ყოველი რაიონი, მიკრორაიონი, კვარტალი თუ უბანი იყოს დასამახსოვრებელი, ცნობადი კრეატიული დიზაინის მქონე მცირე არქიტექტურული ფორმებით, საბავშვო მოედნებით, შადრევნებით, ურბანული ავეჯით, განათების ელემენტებით და ა. შ, რადგან სწორედ მათი ერთობლიობა ქმნის ქალაქის საერთო სახეს, მის "ინტერიერს", რაც საბოლოო ჯამში წარმოადგენს მის იმიჯს მსოფლიო ასპარეზზე. გარდა ამისა ადამიანი, რომელიც გაიზარდა მასიური მშენობლობის ნაცრისფერ გარემოში თვლის, რომ ეს სურათი არ ეწინააღმდეგება ესთეტიკურ ნორმებს, შედეგად ის ხდება უგრძნობი ქალაქის მხატვრული სახის აღქმისადმი. ამიტომ ჰარმონიული საქალაქო გარემოს შექმნას აქვს არა მარტო სოციალურ-კულტურული, არამედ აღმზრდელობითი მნიშვნელობაც.

სასიხარულოა, რომ ჩვენი ქვეყნის ახალგაზრდა თაობაც, კერძოდ, ჩვენი ფაკულტეტის სტუდენტები ზრუნავენ დედაქალაქის იერსახეზე. ამაზე მეტყველებს 2016 წელს ჩატარებული ორი მასშტაბური კონკურსი, რომელთაგან პირველი - "ნუცუბიძისა და ზაქარიაძის ქუჩებს შორის არსებული ტერიტორიის დიზაინ–პროექტი" - დაიგეგმა და განხორციელდა საბურთალოს რაიონის გამგეობასა და “გარემოს დიზაინის“ მიმართულების პედაგოგებს შორის თანამშრომლობის შედეგად, ხოლო მეორე - „საბურთალოს რაიონში, ალექსიძის ქუჩაზე არსებული რეკრიაციული პარკის დიზაინ–პროექტი“ - გამოცხადდა და განხორციელდაააიპ“ეკოლოგიკა”-სა და  “გარემოს დიზაინის“ მიმართულების პედაგოგებს შორის თანამშრომლობის შედეგად. აღსანიშნავია, რომ ორივე შემთხვევაში გამარჯვებული პროექტის ავტორს (პირველ კონკურსში გამარჯვებული - გვანცა ცქიფურიშვილი, მეორე კონკურსში გამარჯვებული - ნუცა დემეტრაშვილი) მიეცა სკვერის რეალიზების საშუალება. ორივე პროექტი ორმაგად მიმზიდველი აღმოჩნდა, რადგან ერთის მხრივ მან ხელი შეუწყო ჩვენი დედაქალაქის გამშვენიერებას და მეორეს მხრივ, ამ პრაქტიკული სამუშაოს ბაზაზე სტუდენტების კვალიფიკაციის ამაღლებას.

ასევე „გარემოს დისზაინი“-ს პედაგოგთა თაოსნობით, ჩვენი სტუდენტები უკვე მეოთხე წელია იღებენ მონაწილეობას "ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის ბავშვთა და მოზარდთა თბილისისსაერთაშორისო ქორეოგრაფიული ფესტივალი“-სთვის აფიშის,ბანერის და მოსაწვევის შესრულებაზე გამოცხადებულ გრაფიკული დიზაინის კონკურსში. აღსანიშნავია, რომ ოთხივე შემთხვევაში გამარჯვებული აფიშა დაიბეჭდა და განთავსდა ქალაქის სივრცეში, ბანერმა დაამშვენა ფესტივალის ჩატარებისთვის განკუთვნილი დარბაზის სცენა, ხოლო მოსაწვევები დამზადდა და დაურიგდათ სტუმრებს.

ქალაქ თბილისის საბურთალოს რაიონის გამგეობასა და სტუ–ის არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის "გარემოს დიზაინი"–ს მოდულის პედაგოგებს შორის თანამშრომლობის შედეგად დაიგეგმა და განხორციელდა სტუდენტური კონკურსი თემაზე: საბურთალოს რაიონში, ნუცუბიძის და ს. ზაქარიაძის ქუჩებს შორის არსებული ტერიტორიის დიზაინ–პროექტი.

კონკურსში მონაწილეობას იღებდნენ არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის III და IV კურსის სტუდენტები. წარმოდგენილი ნამუშევრებიდან გალერეა "უნივერსში" განსათავსებლად გადარჩეულ იქნა 22 ესკიზური პროექტის დასრულებული ვარიანტი. 

გამოფენა გაიმართა 2016 წლის 11 თებერვალს, სადაც მოხდა გამარჯვებული პროექტების გამოვლენა. პირველი ადგილი დაიკავა გვანცა ცქიფურიშვილის პროექტმა, მეორე ადგილი – ნუცა დემეტრაშვილისა და ლინდა დევაძის ერთობლივმა პროექტმა, ხოლო მესამე ადგილი – ზურა გაფრინდაშვილის პროექტმა. ასევე წამახალისებელი პრიზებით აღინიშნა გიორგი ლეჟავას, მესხიშვილი ნიკას და დემეტრაშვილი თინათინისა და გიორგი ზარნიძის პროექტები.

2016 წლის 19 თებერვალს, საბურთალოს რაიონის გამგეობის საკონფერენციო დარბაზში, საბურთალოს რაიონის გამგებელმა ბექა მიქაუტაძემ გამგეობისა და სტუ-ს ერთობლივ კონკურსში მონაწილე და გამარჯვებული სტუდენტები დააჯილდოვა. ყველა მონაწილეს გადაეცა სიგელები, გამარჯვებულებს ასევე 500, 250 და 100 ლარიანი სასაჩუქრე ვაუჩერები და წამახალისებელი პრიზები. ამასთან მნიშვნელოვანია, რომ პირველ ადგილზე გასულ პროექტს საბურთალოს რაიონის გამგეობა მიმდინარე წელს რეალურად განახორციელებს.


      

      

ინტერიერისა და დიზაინის #602 დეპარტამენტი  ახორციელებს საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა „სამოსის დიზაინის“ საქმიანობის ხელმძღვანელობას. აღნიშნული პროგრამა არქიტექტურის ფაკულტეტზე 2015 წელიდან ფუნქციონირებს. მისი მოცულობაა 240 ECTS, სწავლის ხანგრძლივობა - 4 აკადემიური წელი (8 სემესტრი).

სამოსის დიზაინი წარმოადგენს სინთეზურ ხელოვნებას, სადაც მოიაზრება ჩაცმის, სტილისა და ფასეულობების ვიზუალური და ტექნიკური ასპექტები.

პროგრამის მიზანია, მისცეს სტუდენტს ინტეგრირებული ცოდნა, როგორც მხატვრულ-ტექნიკურ მოდელირებაში, ასევე თანამედროვე ნოვატორულ და კრეატიულ ტექნოლოგიებში. პროგრამის გავლის შემდეგ ბაკალავრი მზად იქნება მოდური ტენდენციების, კონსტრუქტორული და ტექნოლოგიური მიღწევების, თუ კულტურული მემკვიდრეობის ტრადიციული მიმდინარეობების გამოყენებით, შექმნას თანამედროვე, მაღალი მხატვრულ-ტექნიკური და ესტეთიკური ღირებულების მქონე დიზაინერული პროდუქტი (კოსტუმი, ფეხსაცმელი, აქსესუარები). პროგრამის ფარგლებში, ათვისებული ზოგად-თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის საფუძველზე, ბაკალავრი შეძლებს მოდის დიზაინის სფეროში წარმატებულ საქმიანობას.

სამოსის დიზაინის პროგრამის წამყვანი სპეციალისტები: პროფესორი - ლ. ლურსმანაშვილი, ასოცირებული პროფესორი - ნ. ფხაკაძე, ასისტენტ პროფესორი ლ. გერგეშელიძე, აკადემიური დოქტორი - ნ. გზირიშვილი, მოწვეული მასწავლებლები გ. ალოევა და თ. ვაშაკიძე.

დეპარტამენტი კურირებს ორივე საგანმანათლებლო პროგრამის („არქიტექტურა“ და „სამოსის დიზაინი“) სასწავლო და სამეცნიერო საქმიანობას.

აკადემიური დეპარტამენტის დამხმარე პერსონალი - მთავარი სპეციალისტები: ლ. შაბურიშვილი, ლ. ჩიგოგიძე.