მეთოდური მითითებები 601

მეთოდური (ლიტერატურა) მითითებები

ურბანისტიკის მიმართულება

 

პროფესორი თენგიზ მახარაშვილი

 

−        დამხმარე სახელმძღვანელო − ლანდშაფტის არქიტექტურა. სტუ-ს გამომც. 2017წ.;

−        მეთოდური მითითებები ლანდშაფტის არქიტექტურაში და საკურსო პროექტების მოცემულობა თემებზე: საქალაქო მრავალფუნქციური პარკი, საქალაქო ბაღის პროექტირება და განახლება - სტუ-ს გამომც. 2016წ.;

−        მეთოდური მითითებები და საკურსო პროექტირების მოცემულობა თემაზე: მთის სოფელი 600 მცხოვრებზე. სტუ-ს გამომც. 2018წ.;

−        მეთოდური მითითებები: ისტორიული განაშენიანების რეკონსტრუქცია თანამედროვე სტრუქტურაში (გ. შაიშმელაშვილთან ერთად). სტუ-ს გამომც. 2018წ.;

−        მეთოდური მითითებები არქიტექტურის სპეციალობის სტუდენტებისათვის, საკურსო პროექტის „სოფელი 2000 მცოვრებზე“ შესასრულებლად. სტუ-ს გამომც.;

−        მეთოდური მითითებები საკურსო პროექტის „მცირესართულიანი საცხოვრებელი სახლი სასოფლო მშენებლობაში“ შესასრულებლად. სტუ-ს გამომც.;

−        საკურსო პროექტის მოცემულობა თემაზე: „ავლაბრის უბნის რეაბილიტაცია“, „მთაწმინდის უბნის რეაბილიტაცია“.

 

პროფესორი გ. სალუქვაძე

 

−        სახელმძღვანელო „ქალაქთმშენებლობითი ეკოლოგია“. სტუ-ს გამომც. 2007წ.;

−        100 ტესტური კითხვა და პასუხი ეკოლოგიაში. სტუ-ს გამომც. 2009წ.;

−        მეთოდური მითითებები არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის ბაკალავრებისათვის. სტუ-ს გამომც.

 

 

პროფესორი გ. ბერიძე

−        სახელმძღვანელო „ქალაქთმშენებლობითი თეორიის საფუძვლები“. სტუ-ს გამომც. 2014წ.;

−        ქალაქების სამოსახლო ზონის არქიტექტურულ-გეგმარებითი ორგანიზაცია. თბილისი, 2003წ.;

−        კრებულების სერია − „არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის პრობლემები“. „თბილისის ქალქთმშენებლობითი განვითარების მეთოდოლოგიური პრობლემები“. (წიგნები: პირველი, მეორე, მესამე) თბილისი 2003-2005 წ.;

−        წიგნი − „თანამედროვე ურბანული განვითარება“ (თარგმანი ინგლისურიდან) რედაქტორი თ. სულუხია, თბილისი 2007 წ. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი.

 

საკურსო პროექტების მოცემულობები თემებზე:

 

−        დასახლება 1000 მცხოვრებზე;

−        შიდაკვარტალური სივრცის დაგეგმარება;

−        საცხოვრებელი კვარტლის რეკონსტრუქცია;

−        ქალაქი 20-ათას მცხოვრებზე;

−        Методические указания и программа-задание на розработку проекта «поселок на 1000 жителей.