გამოყენებითიმეცნიერებების ჟადეს უნუვერსიტეტის პრიფესორის ტომას ლუჰმანის ლექცია:

09/01/2018

გამოყენებითი მეცნიერებების ჟადეს უნივერსიტეტის პროფესორის ტომას ლუჰმანის ლექცია:
„ჟადეს უნივერსიტეტის გამოცდილება ლაზერული სკანირების მეთოდოლოგიის
განვითარებაში“

სტუ–ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტსა და ააიპ ინჟინრულ
აზრს ა.წ. 1-7 სექტემბერს ეწვევა გამოყენებითი მეცნიერებების ჟადეს უნივერსიტეტის,
გერმანია პროფესორი ტომას ლუჰმანი. ამ პერიოდის განმავლობაში დაგეგმილი აქვს
ქართული ძეგლების - თბილისში მეტეხისა და სიონის ეკლესიების სკანირება და ციფრული
ანალიზი.
ა.წ. 6 სექტემბერს ააიპ ინჟინრული აზრის ოფისში 18:30 სთ-ზე ის გააკეთებს პრეზენტაციას
თემაზე - „ჟადეს უნივერსიტეტის გამოცდილება ლაზერული სკანირების მეთოდოლოგიის
განვითარებაში“
გთხოვთ, პრეზენტაციაზე დასწრების მსურველებს გაიაროთ რეგისტრაცია.
ამისათვის შეავსეთ ქვემოთ მოყვანილი ცხრილი და გამოაგზავნეთ მისამართზე
n_chachava@gtu.ge

 სახელი, გვარი  ორგანიზაცია  ტელეფონის ნომერი ელ. ფოსტა   ვებ.მისამართი
         
         
         
         


 

სიახლეებში დაბრუნება