გერმანელი არქიტექტორი ფრიდრიხ კულმანი ჩაატარებს სემინარს და ვორქშოფს თემაზე: „ცვალებადი ურბანული ლანდშაფტის დინამიკის აღქმა“.

04/10/2017 2017 წლის 10 – 11 აპრილს
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტზე 10 საათზე 403 – C აუდიტორიაში გერმანელი არქიტექტორი ფრიდრიხ კულმანი ჩაატარებს სემინარს და ვორქშოფს თემაზე: „ცვალებადი ურბანული ლანდშაფტის დინამიკის აღქმა“.

ESTONIAN PROGRAMME ON APRIL 10 – 11
IN GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY (Kostava 77, I c block)

 

სიახლეებში დაბრუნება