სტუდენტური პროექტების გამოფენა სტუ-ს ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში.

06/18/2018 სტუდენტური პროექტების გამოფენა სტუ-ს ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში. 2018 წლის 18 ივნისს სტუ-ს ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში მოეწყო არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის სტუდენტთა საკურსო პროექტების გამოფენა. 

სიახლეებში დაბრუნება