ფაკულტეტი-სამშენებლო

დოქტორანტების, ხელმძღვანელების და დეპარტამენტის ხელმძღვანელების სყურადღებოდ!

11-04-2016 დოქტორანტები ,რომლებიც იცავენ 2016 წლის ივნის-ივლისში საჭიროა მერვე კვირას(18 აპრილი-23 აპრილი) ჩაატარონ დისერტაციის წინასწარი განხილვა, სათანადო დარგობრივი კოლეგიის სხდომაზე, რომლის შეფასების ქულა უნდა დაფიქსირდეს ხელმძღვანელის ელექტრო უწყისში(მე-2 -ე რეიტინგი, დისერტაციის დასრულება და დაცვა). დარგობრივი კოლეგიები უნდა შეიქმნას დოქტორანტის შსაბამის დეპარტამენტში ა.წ. 4 აპრილიდან 11 აპრილის ჩათვლით. კოლეგიების შექმნის წესის შესახებ იხილეთ წინა წერილში 

 სადისერტაციო საბჭო

სიახლეებში დაბრუნება