24 მაი

ფარმაციის სპეციალობის სტუდენტთათვის

გახდი ჩვენი გუნდის წევრი !!!
სააფთიაქო ქსელი ნეოფარმი აცხადებს ვაკანსიას ფარმაცევტის პოზიციაზე !!!
დაინტერესების შემთხვევაში თქვენ გაივლით:
* ანაზღაურებად პრაქტიკას და სტაჟირებას
* დასაქმების შემთხვევაში გექნებათ როგორც ფიქსირებული ხელფასი, აგრეთვე მოქნილი და მრავალმხრივი ბონუსური სისტემა
* აფთიაქში მუშაობის გამოცდილების შემთხვევაში ფიქსირებული ხელფასი განსხვავებულია
დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით ტელ: 577 545 097 ან გამოგვიგზავნეთ თქვენი რეზიუმე ელ. ფოსტაზე - hr@neopharmi.ge
15 მაი

სამეცნიერო სემინარი

15 მაისს ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე ჩატარდა სამეცნიერო სემინარი თემატიკით: ,,კერამიკა ტექნიკური პროგრესის სასხლეტი კაუჭი” სემინარს უძღვებოდა პროფ: გურამ გაფრინდაშვილი, მან მეტად საინტერესოდ და დამაჯერებლად წარმოადგინა მისი ხელმღვანელობით ჩატარებული სხვადასხვა თემატიკის კვლევითი სამუშაოები მნიშვნელოვანი შედეგებით და ბიზნეს - სფეროში დანერგვის პერსპექტივით.
14 მაი

სტუდენტებმა 2 თვიანი პრაქტიკა გაიარეს


          საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მხარდაჭერით, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის, მე- 4 კურსის, 4590 ჯგუფის, სტუდენტებმა გაიარეს 2 თვიანი პრაქტიკული კურსი რუსთავის ქარხანაში და გაეცნენ ქარხანაში არსებულ წარმოებას,
07 მაი

ფარმაციის სპეციალობის სტუდენტთა საყურადღებოდ

კომპანია PSP ფარმა გეგმავს ტექნიკური უნივერსიტეტის ფარმაციის სპეციალობის სტუდენეტბთან შეხვედრას 10 მაისს, 15:00 სთ-ზე.  
სტუდენტებს ელოდებათ სასიამოვნო სიურპრიზები, გათამაშებები და შეთავაზებები.
პსპ კომპანიის გუნდი მზადაა სტუ ფარმაციის სპეციალობის სტუდენტების  დასაქმებისა და  განვითარებისთვის.
ყველა დაინტერესებულ სტუდენტს ველით შეხვედრაზე !
22 აპრ

სამეცნიერო სემინარი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე მიმდინარე 2019 წლის 16 აპრილს ჩატარდა სამეცნიერო სემინარი თემაზე: „თხევადი ფოლადის დანახშირბადიანების აღმოჩენილ კანონზომიერებებზე დაფუძნებული გამოდნობის ენერგოდამზოგი ტექნოლოგია“.
19 აპრ

აბიტურიენტთა საყურადღებოდ

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე სახელმწიფოს მიერ არსებულ დაფინანსებულ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებს (ქიმია, მეტალურგია, მასალათმცოდნეობა) 2019 სასწავლო წლიდან დაემატა „ ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის“ საბაკალავრო პროგრამა (75 ადგილი).
სიახლეების სრულად ნახვა

სამეცნიერო სემინარი

22-04-2019
          საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე მიმდინარე 2019 წლის 16 აპრილს ჩატარდა სამეცნიერო სემინარი თემაზე: „თხევადი ფოლადის დანახშირბადიანების აღმოჩენილ კანონზომიერებებზე დაფუძნებული გამოდნობის ენერგოდამზოგი ტექნოლოგია“.
          სემინარს უძღვებოდა ფოლადის მეტალურგიის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრის ხელ¬მძღვანელი, ემერიტუსი, პროფ. გურამ ქაშაკაშვილი, რომელმაც მეტად საინტერესოდ და დამაჯე¬რებლად წარმოადგინა წლების მანძილზე ჩატარებული კვლევითი სამუშაოების შედეგები, კერძოდ კი − ფოლადის გამოდნობის უახლესი ტექნოლოგია, რომელიც მეცნიერულ აღმოჩენებად 2010-2016 წლებში აღიარებულ 3 კანონზომიერებაზეა დაფუძნებული.
          ეს ტექნოლოგია ითვალისწინებს მყარი კაზმისგან ფოლადის გამოდნობა-რაფინირებას მხოლოდ ციცხვ-ღუმლიან ერთ აგრეგატში და მისივე ციცხვიდან ჩამოსხმას, რაც გამორიცხავს მსოფლიოში ამჟამად მოქმედი ტექნოლოგიით ორი აგრეგატის – კონვერტორის ან რკალური ელექტროღუმლისა და შემდეგ კი, მიღებული თხევადი ფოლადის დაყვანა-რაფინირება-განჟან¬გვისთვის ციცხვ-ღუმლის გამოყენებას.
          ასევე გამოირიცხება ფოლადის იძულებითი გადახურება 100-120 გრადუსით პირველი აგ¬რეგატიდან ციცხვ-ღუმელში გადასხმისას ლითონის გაცივების საკომპენსაციოდ, ე. წ. „რბილი“ გადნობები, მათ გამოსასწორებლად ნახშირბადშემცველი შენადნობების დამატება თხევად ლი¬თონში, ამით გამოწვეული ამოფრქვევები, ღუმლის და საჩამოსხმო მოწყობილობის გადატვირ¬თვა, შეუკვეთავი და წუნდებული ლითონის გამოშვება, პირველი აგრეგატიდან ლითონის გა¬მოშვება მეორეში და ამით გამოწვეული მისი მეორადი დაჟანგვა და ხარისხის გაუარესება, უზ¬არმაზარი კაპდაბანდებები ელექტროღუმელების თუ კონვეტერების დამზადება-მონტაჟისა და ცეცხგამძლე მასალებით ამოგებისთვის, მაღალი საამქროების აშენებისთვის, დიდი საექსპლუა¬ტაციო ხარჯები ღუმლის ქვედის გასაწყობად და დასადუღებდად, მძიმე ფიზიკური შრომა ფოლადის გამოსაშვები ხვრელის გახსნა-დაკეტვისთვის, ღუმელში კაზმის გადნობის დროს მი¬სი მოცულობის შემცირებით გამოწვეული სიცარიელეების შესავსებად კაზმის დამატებისთვის კამარის 2-3 ჯერ მოხდა და გამდნარ აბაზანაში ცივი ჯართის ჩატვირთვა, ამით გამოწვეული რეაქციები ენერგიის დანაკარგებით და ჩაყრილი ჯართის გადნობის გაძნელება, გარემოს დამა¬ბინძურებელი გამონაბოლქვები, დნობისას გამონაბოლქვი აირების სითბოს არ გამოყენება ჩასა¬ტვირთი ჯართის გასახურებლად.
          ფოლადის გადნობა-დაყვანა-განჟანგვა-რაფინირების, ინერტული აირებით დამუშავების და ჩამოსხმის ეს ერთი მოდერნიზებული, ორშიბერიანი აგრეგატი დგას ოთხი ჰიდრავლიკული დომკრატით აღჭურვილ ფოლადსაზიდზე. მანქანით ცხელი ტორკრეტირების შემდეგ ბადიით ხდება ჯართის ჩატვირთვა აგრეგატის ციცხვში, რის შემდეგ ფოლადსაზიდი ურიკა ჯართით სავსე ციცხვით გადაადგილდება წყლით საცივებელი კამარის ქვეშ და დომკრატებით ხდება ამ ციცხვის შეპირაპირება კამარასთან, რის შემდეგაც ფოლადის დნობის პროცესი ერთდროულად ხორციელდება ზემოდან – ელექტრორკალით და ქვემოდან – საჩამოსხმო შიბერის ხვრელში მოთავსებული საქშენიდან ბუნებრივი აირისა და ჰაერის ან ჟანგბადის შებერვის შედეგად წარ¬მოქმნილი მძლავრი ჩირაღდნით. შებერვით წარმოქმნილი აღმავალი თბური ნაკადებით ჩქარ¬დება ფოლადის გამოდნობის პროცესი. ამ აგრეგატში შესაძლებელია დანახშირბადიანება-გაუ¬ნახშირბადოების პროცესების მართვა სასურველი მიმართულებით. ეს ფოლადის მდნობელთა დღემდე გადაუჭრელი პრობლემის ორიგინალური გადაწყვეტაა. ფოლადის გამოდნობა ხდება მისი გადახურების გარეშე ქიმიური შედგენილობის გაერთგვაროვნებით, რის შემდეგაც არგო¬ნის ან აზოტის შებერვა გრძელდება ციცხვზე დამონტაჟებული ბალონიდან და გამოდნობილი ფოლადით სავსე ციცხვი საჩამოსხმო ამწით გადააქვთ უწყვეტი ჩამოსხმის მანქანაზე, სადაც ჩამოსხმა იწყება არგონის ბალონის გადაკეტვით.