გამოცდების განრიგი

13-02-2017 ბაკალავრიატის სწავლების,  საგამოცდო სესია 2016-2017 სასწავლო წელი.
4305-4390a ჯგუფი. 
4405-4435g ჯგუფი. 
4501-4590a ჯგუფი. 
4601-4690a ჯგუფი.

სიახლეებში დაბრუნება