07 მარტ

პროექტი "შეხვედრები დამსაქმებლებთან" - ცნობილი საწარმოებისა და კომპანიების წარმომადგენლები სტუ-ს ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტზე

21 და 28 თებერვალს, „შეხვედრები დამსაქმებლებთან“ პროექტის ფარგლებში, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტზე გაიმართა შეხვედრები საქართველოს ცნობილი საწარმოებისა და კომპანიების წარმომადგენლებთან
05 თებ

კონკურსი

შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებსა კონკურს ერთობლივი ოპერაციების ცენტრის ინსპექტორის პოზიციაზე
სიახლეების სრულად ნახვა

კონკურსი

02/05/2018

მოთხოვნები ერთობლივი ოპერაციების ცენტრის ინსპექტორის ვაკანსიაზე

  

ინსპექტორი

სამუშაო ადგილი: ერთობლივი ოპერაციების ცენტრი (დეპარტამენტი)/ ტექნიკური მხარდაჭერისა და ტექნოლოგიური განვითარების სამმართველოს ტექნოლოგიური განვითარების განყოფილება (ინსპექტორი)

 • ვაკანსიის რაოდენობა -  1 (ერთი);

 • თანამდებობრივი სარგო – 1040 (ათას ორმოცი) ლარი;

 • მისამართი: ქ. თბილისი, გ. გულუას ქ. №10;

 • სამუშაოს ტიპი: ნორმირებული სამუშაო დღე.


საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

 1. უმაღლესი განათლება  (ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით);
 2. სამუშაო გამოცდილება ინფორმაციული ტექნოლოგიების (IT) სფეროში მინიმუმ 1 წელი;
 3. კომპიუტერული ტექნიკის დიაგნოსტიკის მიმართულებით გამოცდილება;
 4. კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა: Microsoft office; Linux, Windows 2003/2008/2012 R2 ინსტალაცია კონფიგურაცია. Active Directory-სთან მუშაობის გამოცდილება.
 5. სამონტაჟო-გასამართ სამუშოებთან მუშაობის გამოცდილება;
 6. სასურველია სუსტ დენებთან მუშაობის გამოცდილება მუნიმუმ 1 წელი;
 7. სასურველია სერვერებთან მუშაობის გამოცდილება;
 8. სასურველია ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემებთან მუშაობის 1 წლიანი გამოცდილება;
 9. სასურველია სახანძრო და სიგნალიზაციის სისტემებთან მუშაობის 1 წლიანი გამოცდილება;
 10. სასურველია რუსული და ინგლისური ენების ცოდნა;
 11. სასურველია მართვის მოწმობა. 


სამართლებრივი აქტების ცოდნა: 

 1. საქართველოს კანონი ,,პოლიციის შესახებ“;
 2. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2016 წლის 3 ოქტომბერის №558  ბრძანება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთობლივი ოპერაციების ცენტრის (დეპარტამენტი) დებულების დამტკიცების შესახებ.


სამუშაოს აღწერილობა: 

საქართველოს მასშტაბით:

 1. შედგენილი პროექტის მიხედვით ობიექტის დაკაბელება;
 2. საკომუნიკაციო წერტილების აწყობა გამართვა;
 3. შედგენილი პროექტის მიხედვით ობიექტზე ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემების მონტაჟი და გამართვა;
 4. სახანძრო და დაცვის სისტემების მონტაჟი და გამართვა;
 5. ობიექტის დაგეგმვა, შესწავლა;
 6. ტექნიკური და პროგრამული პრობლემების იდენტიფიცირება და აღმოფხვრა.
 7. დაზიანებული სისტემის აღდგენა, შესწავლა;
 8. ვიდეოს ჩამწერ მოწყობილობებზე (NVR, DVR) კონფიგურაციების გაწერა;
 9. ლოკალურ ქსელთან მუშაობა;
 10. ლიცენზირებადი დაწესებულებების ვიდეო სისტემების შემოწმება;
 11. მოთხოვნილი ვიდეო ჩანაწერების არქივაცია.


კონკურსში მონაწილეობის მიღების მსურველმა კანდიდატებმა აპლიკაციის შევსებისდროს უნდა ატვირთონ და გამოგზავნონ შემდეგი დოკუმენტაცია:

 1. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 2. განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 3. ფოტო-სურათი;


კონკურსი მოიცავს:   საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2013 წლის  31 დეკემბრის  N995  ბრძანებით დამტკიცებული ,,საქართველოს შსს-ში სამსახურის გავლის წესი“- ს 26-ე მუხლის პირველი პუნქტით  განსაზღვრულ - სპეციალურ საკონკურსო ეტაპებს.