მაგისტრატურა

მაგისტრატურა

მაგისტრატურაში სწავლის მსურველთა საყურადღებოდ! 
2019-2020 სასწავლო წელს სტუ-ის მაგისტრატურაში კონკურსის წესით ჩარიცხვის მსურველთათვის სასპეციალიზაციო გამოცდების ტესტების ნიმუშები სამაგისტრო პროგრამების მიხედვით