დოქტორანტურა

2016/2017 სასწავლო წელს დოქტორანტურაში მიღება
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტურის დებულება
სასწავლო ხელშეკრულება სტუდენტთან (დოქტორანტურა)

ბანერები