დოქტორანტურა

2016/2017 სასწავლო წელს დოქტორანტურაში მიღება
სასწავლო ხელშეკრულება სტუდენტთან (დოქტორანტურა)

ბანერები