სტუ-ს ცენტრალური ბიბლიოთეკა

ელექტრონული წიგნები

არამკაფიო სიმრავლეთა თეორიის მათემატიკური საფ-ბი (მ. ახობაძე)
არაორგანული ნაერთთა ძირითადი კლასები (თ. წივწივაძე, რ. კლდიაშვილი, ნ. ჩიგოგიძე)
ევროპული გაერთიანების ისტორია ანტიკური სამყაროდან ევროკავშირამდე (ი. მეგრელიშვილი)
ეკონომიკა და მარკეტინგი (მ. ლომსაძე-კუჭავა, ხ. გიორგაძე)
ინვესტიციების ეკონომიკური შეფასების თანამედროვე მეთოდები წყალთა მეურნეობაში (მ. ვართანოვი, ე. კეჩხოშვილი, შ. კუპრეიშვილი)
კოლოიდური ქიმია (მ. რაზმაძე, ნ. აბულაძე)
კრეატიული (ეფექტიანი) აზროვნების მეთოდები (ლ. გლურჯიძე, აკ. გიგინეიშვილი)
მაგნიტურჰიდრავლიკური საბიძგებლები (ს. ბიწაძე)
მასალები და ნამზადები საიარაღო წარმოებაში (დ. ბუცხრიკიძე, მ. შვანგირაძე)
მცირე ბიზნესი (მ. ლომსაძე-კუჭავა)
რეკლამა მასმედიაში (მ. შელეგია)
საგამოცდო ტესტები სასწავლო კურსი: საერთაშორისო ეკონომიკა (კურსის წამყვანი, პროფესორი გურამ ჯოლია)
საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები (გ. ჯოლია)
ტოპინამბური [მითი და რეალობა] (თ. წივწივაძე, ნ.ჩოგოვაძე, რ. კლდიაშვილი, რ. სხილაძე, ჟ. გაბრიჭიძე, გ. სულაქველიძე)
ფიზიკური ლითონთმცოდნეობა (მ. ოქროსაშვილი)
წყალთა მეურნეობის ეკონომიკა (მ. ვართანოვი)
Elements of Probability Theory and Mathematical Statistics (G. Pantsulaia, Z. Kvatadze G. Giorgadze)
QoS AND PACKET QUEUEING STRATEGIES IN MULTISERVICE HETEROGENOUS TCP/IP NETWORKS (M.Kartvelishvili, O.Kartvelishvili)
ПРИКЛАДНАЯ ТЕОРИЯ ЦИФРОВЫХ АВТОМАТОВ (О.М.Картвелишвили, М.О.Картвелишвили)