სტუ-ს ცენტრალური ბიბლიოთეკა

ელექტრონული ჟურნალები

არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები, №6, 2016
არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები, №5, 2015
არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები,
4, 2014
არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები, №3, 2013
არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები, 2, 2012
არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები, 1, 2011


გადასახადები, №12, 2016
გადასახადები, №10, 2016
გადასახადები, დამატება, №4, 2016
გადასახადები, დამატება, №3, 2016
გადასახადები, დამატება, №2, 2016

თბილისის არქიტექტურის ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები

პარალელი:
№9(2017)     №8(2016)     №7(2015)    №6(2014)                                                              
№5(2013)     №4(2012)     №3(2012)    №1(2011)                                                   

სვეტიცხოველი:
1_2017 
№2_2016   №1_2016 
2_2015   №1_2015   
№2_2014   №1_2014
№2_2013   №1_2013
№2_2012   №1_2012
№3_2011   №2_2011   №1_2011

საქართველოს ნავთობი და გაზი:
№31(2016)   №30 (2015)   №29(2014)   №28(2013)   №27(2012)   №26(2010)   №25(2009)
№24(2009)   №23(2009)    №22(2008)   №21(2007)   №20(2007)   №19(2006)   №2(2000)                                               

სამეცნიერო საინჟინრო საინფორმაციო ანალიზური რეფერირებადი სამთო ჟურნალი:
№2(39)2017     

ქართული რეფერატული ჟურნალი
შრომათა კრებული [სტუ-ს არჩილ ელიაშვილის მართვის ინსტიტუტი]:
16(2012)   №17(2013)   №18(2014)  №19(2015)   №20(2016)   №21(2017)

ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევ (ტომი I)
ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა (ტომი II)

Cathodoluminescence and Raman
Spectromicroscopy of Forsterite in Tagish Lake Meteorite: Implications for Astromineralogy

Cathodoluminescence microscopy and spectroscopy of forsterite from Kaba meteorite:
An application to the study of hydrothermal alteration of parent body 

Cathodoluminescence Microscopy and Spectroscopy
of Micro- and Nanodiamonds: An Implication for Laboratory Astrophysics

Frozen Hydrocarbons in Comets (Irakli Simonia)

Laboratory Studies Towards Understanding Comets

Photoluminescence and Cathodoluminescence by Cosmic Dust (I.A. Simonia and Kh.M. Mikailov)

Possible Thermoluminiscence of the Solid Cometary Substance: Thermoluminiscence of
Cometary Substance
(Irakli Simonia)