ცენტრალური ბიბლიოთეკა - სიახლეები

გამოფენა ბიბლიოთეკაში

16-01-2017 ა.წ. 16 იანვარს სტუ-ს ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში გაიხსნა არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის სახვითი ხელოვნების დეპარტამენტის № 604 სტუდენტების ნამუშევრების გამოფენა გრაფიკა, აკვარელი.

სიახლეებში დაბრუნება