ცენტრალური ბიბლიოთეკა - სიახლეები

გამოფენა ბიბლიოთეკაში

01-11-2017 2017 წლის ნოემბერში გაიხსნა არქიტექტორ ზურაბ კარა-მურზას ნამუშევრების პერსონალური გამოფენა.

სიახლეებში დაბრუნება