ავტომატიზებული მართვის მოდელები ლოგიკური და გრაფული მოდელები (გ. გოგიჩაიშვილი, გ. ჩაჩანიძე, ქ. ნანობაშვილი)