ადმინისტრაციულ-სახელმწიფოებრივი მართვის მეცნიერული საფუძვლები (ბ. შანშიაშვილი)