ბრძანებები

15-03-2017 ბრძანება N44
სტუდენტის სტატუსის აღდგენისა და გაგრძელების შესახებ


02-03-2017 ბრძანება N608/05
სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ


10-02-2017 ბრძანება N30
2016-2017 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ


30-01-2017 ბრძანება N15
სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ


30-01-2017 ბრძანება N14
უნივერსიტეტის ფარგლებში საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის (შიდა მობილობის) შესახებ


23-01-2017 ბრძანება N10
სტუ-ს 2016 წლის 15 სექტემბრის N172 ბრძანების ცვლილების შესახებ


23-01-2017 ბრძანება N9
სტუ-ს 2017 წლის 12 იანვრის N2 ბრძანების ცვლილების შესახებ


20-01-2017 ბრძანება N7
სტუდენტთა აღდგენის წესით ჩარიცხვის შესახებ


18-01-2017 ბრძანება N5
დოქტორანტურაში მიღების გამოცხადების შესახებ


12-01-2017 ბრძანება N2
სტუდენტთა სტატუსის შეჩერების შესახებ


29-12-2016 ბრძანება N261
2016 წლის 22 აგვისტოს ბრძანების ნაწილობრივ ცვლილების შესახებ


26-12-2016 ბრძანება N256
სტუ-სა და სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის თანამშრომლობით განსახორციელებელი ბაკალავრიატის პროგრამების სტუდენტებისათვის 2016-2017 სასწავლო წლის მეორე (გაზაფხულის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ


21-12-2016 ბრძანება N4612/05
ბაკალავრიატის სტუდენტთათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ


16-12-2016 ბრძანება N244
ბაკალავრიატის სტუდენტთათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ


07-12-2016 ბრძანება N237
სტუ-ს 2015 წლის 05 ნოემბრის N223 ბრძანების ცვლილების შესახებ


10-11-2016 ბრძანება N224
სტუ-ს 2016 წლის 15 სექტემბრის N172 ბრძანების ცვლილების შესახებ


10-11-2016 ბრძანება N223
სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით


08-11-2016 ბრძანება N222
საგნობრივ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2016 წლის 21 ნოემბრიდან ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების პირველი სასწავლო სემესტრის და 2016 წლის 16 მაისიდან ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების მეორე სასწავლო სემეტრის განრიგის შესახებ


27-10-2016 ბრძანება N209
სტუ-ში 2016 წლის საშემოდგომო მიღებაზე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემდგომ საფეხურზე ჩარიცხვის მიზნით ტესტირების ჩატარების შესახებ


27-10-2016 ბრძანება N208
სტუ-ში 2016 წლის საშემოდგომო მიღებაზე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემდგომ საფეხურზე ჩარიცხვის მიზნით ტესტირების ჩატარების შესახებბრძანებები 1 - 20 სულ 621

ბანერები