ბრძანებები

04-08-2017 ბრძანება N149
აკადემიური პერსონალის საკონკურსო კომისიების სამდივნოების შექმნის შესახებ


18-07-2017 ბრძანება N144
უნივერსიტეტის ფარგლებში საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის (შიდა მობილობა) შესახებ


18-07-2017 ბრძანება N143
სტუდენტთა აღდგენის წესით ჩარიცხვის შესახებ


18-07-2017 ბრძანება N142
სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ


04-07-2017 ბრძანება N136
სტუ-ს აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ


03-07-2017 ბრძანება N133
სტუ-სა და სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის თანამშრომლობით განსახორციელებელი ბაკალავრიატის პროგრამების სტუდენტებისათვის 2016-2017 სასწავლო წლის ზაფხულის სემესტრის სასწვლო განრიგის შესახებ


28-06-2017 ბრძანება N128
სტუ-ის 2017 წლის 23 ივნისის N125 ბრძანებით გამოცხადებული კონკურსისათვის კომისიის დამტკიცების შესახებ


23-06-2017 ბრძანება N125
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა ასისტენტის შესარჩევად კონკურსის გამოცხადების შესახებ


09-06-2017 ბრძანება N1764/05
ბაკალავრიატის სტუდენტთათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ


06-06-2017 ბრძანება N107
სტუ-ის 2016 წლის 22 აგვისტოს N152 ბრძანების ცვლილების შესახებ


31-05-2017 ბრძანება N99
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გაცვლით საერთაშორისო პროგრამაში მონაწილეობის მიღების მიზნით აპლიკანტების შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შესახებ


24-05-2017 ბრძანება N92
ბაკალავრიატის სტუდენტთათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის წესის განსაზღვრის შესახებ


17-05-2017 ბრზანება N89
პროფესიულ მოდულურ საგანმანათლებლო პროგრამაზე 2017ბ წლის 22 მაისიდან ჩარიცხყკლუი პროფესიული სუდენტებუის სასწავ;ლო განრიგის შესახებ


17-05-2017 ბრძანება N88
საგნობრივ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2017 წლის 22 მაისიდან (საგაზაფხულო მიღება) ჩარიცხული პროეფესიული სტუდენტების პირველი სასწავლო სემესტრის განრიგის შესახებ


16-05-2017 ბრძანება N1614/05
სტუ-ში 2017 წლის საგაზაფხულო მიღებაზე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემდგომ საფეხურებზე აპლიკანტების განაწილების მიზნით შექმნილი რანჟირების დოკუმენტის დამტკიცების შესახებ


16-05-2017 ბრძანება N83
სტუ-ს წარმომადგენლობით საბჭოში (სენატში) ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტიდან სტუდენტთა წარმომადგენლების არჩევნების დანიშვნის შესახებ


18-04-2017 ბრძანება N60
სტუ-ში 2017 წლის გაზაფხულზე ორგანიზებული სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტთათვის პირველად საფეხურზე ჩარიცხვის მიზნით პროფესიული ტესტირების ჩატარების შესახებ


07-04-2017 ბრძანება N57
სტუ-ში 2017 წლის საგაზაფხულო მიღებაზე პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული სტუდენტების რეგისტრაციის ვადების შესახებ


07-04-2017 ბრძანება N56
სტუ-ში 2017 წლის საგაზაფხულო მიღებაზე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემდგომ საფეხურებზე ჩარიცხვის მიზნით ტესტირების ჩატარების შესახებ


07-04-2017 ბრძანება N55
2017 წლის საგაზაფხულო მიღებაზე სტუ-ს სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის ტყიბულის სამთო-გეოლოგიური ინსტიტუტის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემდგომ საფეხურზე ჩარიცხვის მიზნით ტესტირების ჩატარების შესახებბრძანებები 1 - 20 of 644

ბანერები