ბრძანებები
ბრძანებები

ბრძანებები

16-10-2018 ბრძანება N01-09-14/2931
სტუ-ის 2018 წლის 3 ოქტომბრის N01-09-14/2652 ბრზანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ


15-10-2018 ბრძანება N01-09-10/215
სტუდენტთა სტატუსის აღდგენისა და დამატებით სემესტრებში სტატუსის გაგრძელების შესახებ


09-10-2018 ბრძანება N01-09-14/2765
დოქტორანტურაში ჩარიცხვის შესახებ


06-10-2018 ბრძანება N01-09-10/176
2018-2019 სასწავლო წლის პირველი (შემოდგომის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ


05-10-2018 ბრძანება N01-09-14/2729
2018-2019 სასწავლო წლის პირველი სემესტრიდან დოქტორანტურაში ჩარიცხვის შესახებ


03-10-2018 ბრძანება N01-09-14/2652
მაგისტრატურაში ჩარიცხვის შესახებ


03-10-2018 ბრძანება N01-09-10/199
საგნობრივ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2017 წლის 27 ნოემბრიდან ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ


02-10-2018 ბრძანება N01-09-10/197
სამაგისტრო პროგრამაზე დამატებითი ჩარიცხვის შესახებ


01-10-2018 ბრძანება N01-09-10/195
საგნობრივ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2017 წლის 22 მაისიდან ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ


26-09-2018 ბრძანება N01-09-10/191
სტუდენტთა სტატუსის აღდგენისა და დამატებით სემესტრებში სტატუსის გაგრძელების შესახებ


24-09-2018 ბრძანება N01-09-10/189
სტუ-ის 2018 წლის 27 აგვისტოს N01-09-10/162 ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ


19-09-2018 ბრძანება N01-09-10/184
სამაგისტრო პროგრამაზე დამატებითი ჩარიცხვის შესახებ


10-09-2018 ბრძანება N01-09-10/181
სტუ-ის N01-09-10/161 (27.08.2018) ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ


10-09-2018 ბრძანება N01-09-10/180
სტუდენტთა რიგგარეშე მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ


10-09-2018 ბრძანება N01-09-10/178
სტუ-ის N01-09-10/156 (17.08.2018) ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ


06-09-2018 ბრძანება N01-09-10/177
სტუ-სა და სან დიეგოს სახეკლმწიფო უნივერსიტეტს შორის თანამშრომლობით განსახორციელებელი ბაკალავრიატის პროგრამების სტუდენტებისათვის 2018-2019 სასწავლო წლის განრიგის შესახებ


03-09-2018 ბრძანება N01-09-10/172
სტუ-ის №01-09-10/150 901.08.2018 წ.), № 01-09-10/159 924.08.2018 წ.), № 01-09-10/160 (24.08.2018 წ.), № 01-09-10/161 (24.08.2018 წ.), № 01-09-10/154 (17.08.2018 წ.), № 01-09-10/158 (23.08.2018 წ.), № 01-09-10/162 (27.08.2018 წ.), № 01-09-10/163 (27.08.2018 წ.) ბრძანებების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ


03-09-2018 ბრძანება N01-09-10/171
ბაკალავრიატისა და ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამებზე რეგისტრაციის ვადების შესახებ


24-08-2018 ბრძანება N01-09-10/163
მაგისტრატურის საპრეტენზიო კომისიებისა და საუნივერსიტეტო საპრეტენზიო საბჭოს შექმნის შესახებ


24-08-2018 ბრძანება N01-09-10/161
სტუდენტთა რიგგარეშე მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებბრძანებები 1 - 20 of 738