საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მეცნიერების დეპარტამენტი

სამეცნიერო სექტორი


პოსტდოქტორალური სწავლება ინგლისურად ჩინეთში:

http://www.chinapostdoctor.org.cn/WebSite/program/Info_Show.aspx?InfoID=0715a293-9a88-4184-9c23-7b58db33877c


საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2018 წელს ჩატარებული სამეცნიერო სამუშაოების ანგარიში


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტში აკადემიკოს ნიკო მუსხელიშვილის ბიუსტის გახსნა


                 
2018 წლის სამეცნიერო ანგარიშის გაფორმების მოთხოვნები

დამოუკიდებელი ს/კ ინსტიტუ­ტები­სათ­ვის ანგარიშის ფორმა №1

უნივერსიტეტის სასწავლო ერთეულებისათვის ანგარიშის ფორმა №2


საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში სამეცნიერო პლაგიატის არსებობაზე შემოწმების წესი


კომპაქტური  დასაკეცი  საუთაო  მაგიდა

( The  Compact  Folding  Ironing  Board )


თურქეთის მეცნიერებათა აკადემიამ გამოაცხადა კონკურსი აკადემიის ყოველწლიური პრიზის - „2018 TUBA”-ს  მოსაპოვებლად

მეცნიერთა საყურადღებოდ!

rustaveli.org.ge

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნულ სამეცნიერო ფონდში დაინერგა გრანტების მენეჯმენტის ახალი ელექტრონული სისტემა GMUS. 2018 წლის 22 თებერვალს ფონდში, ორ ეტაპად ტარდება ტრენინგი მეცნიერებისთვის. დასწრების მსურველებმა გთხოვთ , გაიაროთ რეგისტრაცია შემდეგ ბმულზე:(მეცნიერთა საყურადღებოდ!) 22 თებერვალი 11:00 საათი 22 თებერვალი 13:30 საათი

    

პატივისცემით,

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი


ყურადღება!

ჰორიზონტი 2020 პროგრამის მარი სკლოდოვსკა-კიურის ქვეპროგრამის მიმართულებით, გამოცხადდა კონკურსი „კვლევებისა და ინოვაციების პერსონალის გაცვლის“ (Research and Innovation Staff Exchange) აქტივობის შესახებ.

კონკურსში საპროექტო წინადადებების წარდგენის ბოლო ვადაა 2018 წლის 21 მარტი.

ბმული აღნიშნული კონკურსის და კონკურსთან დაკავშირებული დოკუმენტაციების შესახებ ბმული:     http://horizon2020.ge/?p=2055

ინგლისურენოვანი ბმული:

 https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-rise-2018.html


საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2017 წელს ჩატარებული სამეცნიერო სამუშაოების ანგარიში


საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოთხოვნები  2017 წლის სამეცნიერო ანგარიშის გასაფორმებლად


საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2016 წელს ჩატარებული სამეცნიერო სამუშაოების ანგარიში


საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2015 წელს ჩატარებული სამეცნიერო სამუშაოების ანგარიში


საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში მიმდინარეობს მე-7 ჩარჩო პროგრამის პროექტი, რომლის დასახელებაა „აგრო-კვების კვლევების შედეგების დახვეწა და ინოვაციების გამოყენება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში” - SUAFRI – EPC (გრანტი # 605553)
მასში მონაწილე ქვეყნები და ძირითადი ამოცანები მოცემულია ქვემოთ მოყვანილ ბუკლეტში 


 საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2014 წელს ჩატარებული სამეცნიერო სამუშაოების მოკლე ანგარიში 

 საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2013 წელს ჩატარებული სამეცნიერო სამუშაოების მოკლე ანგარიში  


სამეცნიერო მოღვაწეობა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში