საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მეცნიერების დეპარტამენტი

სამეცნიერო სექტორი


საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში სამეცნიერო პლაგიატის არსებობაზე შემოწმების წესი


კომპაქტური  დასაკეცი  საუთაო  მაგიდა

( The  Compact  Folding  Ironing  Board )


თურქეთის მეცნიერებათა აკადემიამ გამოაცხადა კონკურსი აკადემიის ყოველწლიური პრიზის - „2018 TUBA”-ს  მოსაპოვებლად

მეცნიერთა საყურადღებოდ!

rustaveli.org.ge

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნულ სამეცნიერო ფონდში დაინერგა გრანტების მენეჯმენტის ახალი ელექტრონული სისტემა GMUS. 2018 წლის 22 თებერვალს ფონდში, ორ ეტაპად ტარდება ტრენინგი მეცნიერებისთვის. დასწრების მსურველებმა გთხოვთ , გაიაროთ რეგისტრაცია შემდეგ ბმულზე:(მეცნიერთა საყურადღებოდ!) 22 თებერვალი 11:00 საათი 22 თებერვალი 13:30 საათი

    

პატივისცემით,

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი


ყურადღება!

ჰორიზონტი 2020 პროგრამის მარი სკლოდოვსკა-კიურის ქვეპროგრამის მიმართულებით, გამოცხადდა კონკურსი „კვლევებისა და ინოვაციების პერსონალის გაცვლის“ (Research and Innovation Staff Exchange) აქტივობის შესახებ.

კონკურსში საპროექტო წინადადებების წარდგენის ბოლო ვადაა 2018 წლის 21 მარტი.

ბმული აღნიშნული კონკურსის და კონკურსთან დაკავშირებული დოკუმენტაციების შესახებ ბმული:     http://horizon2020.ge/?p=2055

ინგლისურენოვანი ბმული:

 https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-rise-2018.html


საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2017 წელს ჩატარებული სამეცნიერო სამუშაოების ანგარიში


საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2016 წელს ჩატარებული სამეცნიერო სამუშაოების ანგარიში


საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2015 წელს ჩატარებული სამეცნიერო სამუშაოების ანგარიში


საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში მიმდინარეობს მე-7 ჩარჩო პროგრამის პროექტი, რომლის დასახელებაა „აგრო-კვების კვლევების შედეგების დახვეწა და ინოვაციების გამოყენება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში” - SUAFRI – EPC (გრანტი # 605553)
მასში მონაწილე ქვეყნები და ძირითადი ამოცანები მოცემულია ქვემოთ მოყვანილ ბუკლეტში 


 საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2014 წელს ჩატარებული სამეცნიერო სამუშაოების მოკლე ანგარიში 

 საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2013 წელს ჩატარებული სამეცნიერო სამუშაოების მოკლე ანგარიში  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მეცნიერების დეპარტამენტი წარმოადგენს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულს, რომლის ძირითადი საქმიანობაა უნივერსიტეტის დეპარტამენტებსა და სამეცნიერო-კვლევით ცენტრებში უახლესი ფუნდამენტური და გამოყენებითი ხასიათის საინჟინრო პრობლემების კვლევების ხელშეწყობა და განვითარება, რაც მთლიანობაში განსაზღვრავს ახალ, თანამედროვე სამეცნიერო მიღწევებზე ორიენტირებული განათლების მიღებას.
წინამდებარე გვერდი განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში მოქმედი სამეცნიერო ცენტერების, მკვლევარებისა და კვლევების შედეგად მიღებული შედეგების ფართო საზოგადობაში განვრცობისათვის.
 
სამეცნიერო მოღვაწეობა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში
 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ჩვენი ქვეყნისათვის ტრადიციულად წარმოადგენს არა მარტო წამყვან საინჟინრო უმაღლეს სასწავლებელს არამედ მძლავრ სამეცნიერო ცენტრსაც, რომლის ავტორიტეტი შეურყევლად მაღალია მსოფლიოს თანამედროვე, წამყვანი სამეცნიერო კოლექტივებისათვის.
სტუ-ს სამეცნიერო ცენტრებში და ლაბორატორიებში მრავალი ათეული წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა და მიმდინარეობს სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები ისეთი მნიშვნელოვანი მიმართულებებით, როგორებიცაა — საინფორმაციო ტექნოლოგიები, მეტალურგიული და ქიმიური ტექნოლოგიები, ბიოტექნოლოგია, მანქანათმცოდნეობა და მანქანათმშენებლობა, ავიაცია და კოსმონავტიკა, სამოქალაქო მშენებლობა და არქიტექტურა, კვშირგაბმულობა და ენერგეტიკა, ტრანსპორტი, სამთო საქმე, გეოლოგია და სხვ.
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში დღევანდელი მდგომარეობით მოქმედებს: