13 სექ

სატრანსპორტო ფაკულტეტის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები - 2019

2019 წლის 25 ივლისის გაზეთ „რეზონანსში“ სტუ-ს აკადემიური თანმდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის საფუძველზე დარგობრივი საკონკურსო კომისიების მიერ ჩატარებული კენჭისყრის შედეგები ფაკულტეტებისა და საგანთა ჯგუფების მიხედვით

ყველა სიახლე

TH Wildau-ს უნივერსიტეტმა სტუ-ს სტუდენტები მიწვია სასწავლებად

06-05-2019

     აპრილის ბოლო კვირას TH Wildau, სტუ-ს და DAAD-ის ერთობლივმა კომისიამ შეარჩია სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის "ლოჯისტიკის" დეპარტამენტის ექვსი მე-3 კურსელი, რომლებმაც მიიღეს უფლება TH Wildau-ში სწავლის გაგრძელების. სამ სტუდენტს გადაეცათ DAAD-ის სტიპენდიები. სტუდენტებს შესაძლებლობა ექნებათ დაასრულონ მე-7 და მე-8 სემესტრები გერმანიაში, გაიარონ პრაქტიკა გერმანულ კომპანიებში და მიიღონ TH Wildau-ს დიპლომები- ინჟინერიის ბაკალავრი ლოგისტიკაში.


 

სიახლეებში დაბრუნება