ავტორიზებულ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა „სარკინიგზო გადაზიდვები“