საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს ავტორიზაცია უგრძელდება 1 წლით!