ფაკულტეტი-სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობა

სემინარი "გზები, ხიდები და გვირაბები. გამოწვევებიო და ინოვაცია. -ISRBT2018"


სიახლეებში დაბრუნება