"სარკინიგზო ტრანსპორტის" სექციამ 86-ე სტუდენტთა კონფერენცია დაასრულა