საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი


საერთაშორისო ურთიერთობებისა და სტანდარტების სამსახური

კოსტავას ქ. 77, ადმინისტრაციული კორპუსი, II სართული, ოთახი N217; ოთახი N221; ოთახი N223; ოთახი N225

 

ვებგვერდი


ელ. ფოსტა:

 

ოთარ ზუმბურიძე 
სამსახურის უფროსი  
ტელ.: (+995 32) 236 51 73; 67 00 
ფაქსი: (+995 32) 237 54 34;  
ელ. ფოსტა:  o_zumburidze@gtu.ge

 

ნინო ჟიჟილაშვილი
უფროსის მოადგილე 
ტელ.: (+995 32) 236 31 25; 68 07 
ელ. ფოსტა: n_jijilashvili@gtu.ge   


ალექსანდრე ზედელაშვილი 
უფროსის მოადგილე 
ტელ.: (+995 32) 236 50 30; 66 77   
ელ. ფოსტა: a.zedelashvili@gtu.ge

 

მარგალიტა სეროპიანი 
უფროსის თანაშემწე 
ტელ.: (+995 32) 237 54 34; 60 77 
ელ. ფოსტა: ritaseri@gtu.ge

 

საერთაშორისო ურთიერთობების ჯგუფი

 

მარიკა ზვიადაძე
ჯგუფის უფროსი 
ტელ.: (+995 32) 236 31 25; 68 07 
ელ. ფოსტა: m.zviadadze@gtu.ge    


ბორის გითოლენდია
მთავარი სპეციალისტი 
ტელ.:: (+995 32) 236 31 25; 68 07 
ელ. ფოსტა: boris.gitolendia@gtu.ge

 

ნინო ცომაია  
მთავარი სპეციალისტი 
ტელ.: (+995 32) 236 32 06; 62 89 
ელ. ფოსტა: n_tsomaia@gtu.ge

ლუკა ქემოკლიძე  
მთავარი სპეციალისტი 
ტელ.: (+995 32) 236 32 06; 62 89 
ელ. ფოსტა: l.kemoklidze@gtu.ge

 

ქეთევან სიხარულიძე  
მთავარი სპეციალისტი 
ტელ.: (+995 32) 236 31 25; 68 07 
ელ. ფოსტა: ketosixa@yahoo.com

მანონი ჯიჯიეშვილი 
უფროსი სპეციალისტი 
ტელ.: (+995 32) 236 32 06; 62 89 
ელ. ფოსტა: m.jijieshvili@gtu.ge 

 

ორგანიზაციული განვითარებისა და ანალიზის ჯგუფი

ლია რუხაძე 
ჯგუფის უფროსი 
ტელ.: (+995 32) 236 31 25; 68 07 
ელ. ფოსტა: l.rukhadze@gtu.ge 

ლიკა კიკალიშვილი  
მთავარი სპეციალისტი  
ტელ.: (+995 32) 236 32 06; 62 89 
ელ. ფოსტა: likakikalishvili@gmail.com

 

სტუ-ს მედია არქივის ჯგუფი

ნიკოლოზ ბრეგვაძე 
ჯგუფის უფროსი 
ტელ.: (+995 32) 236 31 25; 68 07 
ელ. ფოსტა: nbregvadze@posta.ge

 

ნიკოლოზ აჯიბეგაშვილი 
უფროსი სპეციალისტი 
ტელ.: (+995 32) 236 31 25; 68 07 
ელ. ფოსტა: sashaktl@mail.ru

 

ალექსანდრე უნაფქოშვილი 
უფროსი სპეციალისტი 
ტელ.: (+995 32) 236 31 25; 68 07 
ელ. ფოსტა: sashaktl@mail.ru

 

ბესო ჩარგეიშვილი 
უფროსი სპეციალისტი 
ტელ.: (+995 32) 236 31 25; 68 07 
ელ. ფოსტა: besochargeishvili@gmail.com

 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი

 

დარეჯან მეფარიშვილი 
დეპარტამენტის უფროსი 
ტელ.: (+995 32) 236 53 90; 60 54 
ელ. ფოსტა: dare67@mail.ru  

 

ნინო კუპრაშვილი 
მთავარი სპეციალისტი 
ტელ: (+995 32) 236 53 90; 60 54 
ელ. ფოსტა: kupranino@gmail.com  

 

თამარ ნოსელიძე
მთავარი სპეციალისტი 
ტელ: (+995 32) 236 53 90; 60 54 
ელ. ფოსტა: tamunanoselidze@gmail.com

 

ნათია კორაშვილი 
უფროსი სპეციალისტი 
ტელ.: (+995 32) 236 32 06; 62 89 
ელ. ფოსტა: n.korashvili@gtu.ge