საჯარო მმართველობისა და ელექტრონული ბიზნესის დეპარტამენტი

საჯარო მმართველობისა და ელექტრონული ბიზნესის დეპარტამენტი (#1103) 
 
აკადემიური პერსონალი
 
დეპარტამენტის უფროსი:  გენადი იაშვილი

1. იაშვილი გენადი
2. იაშვილი ირინე
3. იაშვილი თინათინ
4. ბაღათურია გიორგი
5. ქოჩორაძე ოთარ
6. დოღონაძე შოთა
7. ედიბერიძე ალექსანდრე
8. ფარცვანია ბესარიონ
9. ოვსიანიკოვა ნუნუ
10. რევაზიშვილი თამარ
11. ჭიკაძე გელა
12. ქანთარია მიხეილ
13. ბაღათურია ოთარ
14. ბაქანიძე თეონა
15. ქოიავა ზაზა