ჩატარდება საჯარო ლექციები

01/11/2018

ყურადღება !

ტარდება საჯარო ლექციიები: 


თემაზე: „საქართველოს საგადასახადო სისტემის პრობლემები“.
მომხსენებელი: პროფესორი ლევან გრიგალაშვილი
ლექცია ჩატარდება 2018 წლის 16 იანვარს , 13 სთ-ზე, აუდიტორია #710ა

თემაზე: „ინფორმაციული ომები და კიბერუსაფრთხოების პრობლემები“.
მომხსენებელი: მოწვ. პროფესორი მაია ცაცანაშვილი
ლექცია ჩატარდება 2018 წლის 17 იანვარს , 13 სთ-ზე, აუდიტორია #710ა


სიახლეებში დაბრუნება