21.06.2017 კომპიუტერზე საგამოცდო ფინალური ცხრილი (4 ივლისი)

21.06.2017 კომპიუტერზე საგამოცდო ფინალური ცხრილი (4 ივლისი)

4 ივლისი კომპიუტერული ცენტრი 1 (მე-6 სართული)
       
რეგისტრაცია ფაკულტეტი საგანი ჯგუფები
9:00 აგრარული მათემატიკა 2, მათ ანალიზის ელემენტები, მათ. ეკონომ 110616, 110617, 110618, 110619, 110620, 110623, 110624, 110609, 110612
10:15 აგრარული მათემატიკა ეკონომ, მათ ანალიზის ელემენტებ  110613, 110614, 110615, 
დიზაინის საერთ. სკოლა კალკულუსისა და მათემატიკური სტატისტიკის შესავალი 9161
საინჟინრო ეკონომიკის მედიატექნოლოგიისა და  სოციალურ მეცნიერებათა  საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლები 112542, 112543, 112544
კულტურა და თანამედროვეობა 112643
სოციოლოგია  112644
11:25 ბიზნეს ტექნოლოგიები უცხოენა 2 111655
უცხოური ენა–4 112505, 112555, 112556, 112565, 112566, 112567, 112568, 112569, 
12:35 ბიზნეს ტექნოლოგიები უცხოური ენა–4 112570, 112571, 112572, 112573, 112563(rus), 112564 (rus), 112574 (rus), 
სოციოლოგია  111655
საქართველოს ისტორია და კულტ. 111605, 111606
13:45 სამთო-გეოლოგია  ალბათობის თეორია,  მასალათა გამძლეობა 3531, 3540, 3541, 3542, 3543
ქიმია-მეტალურგია ზოგადი ქიმია 4690, 4690a
საინჟინრო ეკონომიკის მედიატექნოლოგიისა და  სოციალურ მეცნიერებათა  უცხოური ენა–2 112660, 112635
აგრარული 110630
14:55 სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების უცხოური ენა–4 112585, 112586, 112587, 112588, 112550a,  112550b, 112550c,  12550d, 
აგრარული 110509
16:05 სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი  უცხოური ენა–4 12550e, 112550f, 112550g, 112550h, 112550i, 112550j, 112580 (rus), 112581(rus)
საინჟინრო ეკონომიკის მედიატექნოლოგიისა და  სოციალურ მეცნიერებათა  უცხოური ენა–2 112610
17:15 ბიზნეს-ტექნოლოგიები,
 აგრარული, დიზაინი
დამატებით კრედიტიანი  სტუდენტებისთვის ყველა საგანი

სიახლეებში დაბრუნება