21.06.2017 კომპიუტერზე საგამოცდო ფინალური ცხრილი (5 ივლისი)

21.06.2017 კომპიუტერზე საგამოცდო ფინალური ცხრილი (5 ივლისი)

5 ივლისი კომპიუტერული ცენტრი 1 (მე-6 სართული)
       
რეგისტრაცია ფაკულტეტი საგანი ჯგუფები
9:00 სამშენებლო უცხო ენა 2                      1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1685(rus), 1690(rus)
10:15 სამშენებლო უცხო ენა 2                     1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613
სამართლისა და საერთაშორ. ურთიერთ. უცხო ენა 2
107688
11:25 სამშენებლო უცხო ენა 2                  1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1680
12:35 სამთო-გეოლოგიური,   უცხო ენა 2                    3601, 3602, 3631, 3632, 3635, 3640, 3641, 3642, 3643, 3614(aze),  3616(rus), 3617(aze),
საინჟინრო ეკონომიკის მედიატექნოლოგიისა და  სოციალურ მეცნიერებათა   სოციოლოგია 112640
13:45 ქიმია-მეტალურგია უცხო ენა 2,                       4690,4690a,  4630, 4630a
სამართლისა და საერთაშორ. ურთიერთ. უცხო ენა 2,                          107685, 107686, 107687
საინჟინრო ეკონომიკის მედიატექნოლოგიისა და  სოციალურ მეცნიერებათა   უცხოური ენა–2 112661, 112627
14:55 ბიზნესის ტექნოლოგიები ფინანსების საფუძვლები 111655
გამოყენებითი ფსიქოლოგია 111665, 111667, 111671
სოციოლოგია 111668, 111669
კულტურა და თანამედროვეობა 111670
საინჟინრო ეკონომიკის მედიატექნოლოგიისა და  სოციალურ მეცნიერებათა  სოციოლოგია 112635
15:50 საინჟინრო ეკონომიკის მედიატექნოლოგიისა და  სოციალურ მეცნიერებათა   უცხოური ენა–4 112510, 112511, 112525, 112529(rus), 112526, 112527, 112528, 112535, 112540, 112541, 112544
17:00 საინჟი ეკონ. მედიატექ და სოც. მეცნ, ქიმია-მეტალურგია დამატებით კრედიტიანი  სტუდენტებისთვის ყველა საგანი

სიახლეებში დაბრუნება