21.06.2017 კომპიუტერზე საგამოცდო ფინალური ცხრილი (6 ივლისი)

21.06.2017 კომპიუტერზე საგამოცდო ფინალური ცხრილი (6 ივლისი)

6 ივლისი კომპიუტერული ცენტრი 1 (მე-6 სართული)
       
რეგისტრაცია ფაკულტეტი საგანი ჯგუფები
9:00 სამშენებლო   ზოგადი ფიზიკა 2 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1685(rus), 1690(rus)
10:00 სამშენებლო      ზოგადი ფიზიკა 2 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613
სამართლისა და საერთაშორ. ურთიერთ. სოციოლოგია 107688
10:55 სამშენებლო   ზოგადი ფიზიკა 2 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1680
11:50 სამთო-გეოლოგიური,    ზოგადი ფიზიკა 2 3601, 3602, 3631, 3632, 3635, 3640, 3641, 3642, 3643, 3614(aze),  3616(rus), 3617(aze),
საინჟინრო ეკონომიკის მედიატექნოლოგიისა და  სოციალურ მეცნიერებათა    პოლიტოლოგია 112640
12:45 ქიმია-მეტალურგია  ზოგადი ფიზიკა 2 4690,4690a,  4630, 4630a
სამართლისა და საერთაშორ. ურთიერთ.    გამოყ. ფსიქოლოგია 107685, 107686, 107687
ბიზნეს ტექნოლოგიები გამოყენებითი ფსიქოლოგია 112555, 112556
13:40 ბიზნესის ტექნოლოგიები პოლიტოლოგია 111655
111665, 111667, 111671
111668, 111669
111670
14:35 ქიმია-მეტალურგია უცხო ენა 2                   
 
 4660, 4601,   4602, 4603, 4604, 4605,4640, 4635, 4635a, 4635b, 4650
აგრარული 110609, 110617
სამართალ. საერთ. ურთ გამოყენებითი ფსიქოლოგია 107688
15:45 აგრარული შესავალი კლასიკურ ფიზიკა 110606
ბიზნეს ტექნოლოგიები კულტურა და თანამედროვეობა 111605
სოციოლოგია 111606
საინჟინრო ეკონომიკის მედიატექნოლოგიისა და  სოციალურ მეცნიერებათა  საქართველოს ისტორია
112625, 112626, 112627
სოციოლოგია 112641, 112642,112643
16:40 სამართლის და საერთ, სამშენებლო, სამთო დამატებით კრედიტიანი  სტუდენტებისთვის ყველა საგანი

სიახლეებში დაბრუნება