03.07.2017 გრაფიკოსანი სტუდენტების გამოცდების ცხრილი (8 ივლისი)

03.07.2017 გრაფიკოსანი სტუდენტების გამოცდების ცხრილი (8 ივლისი)

8 ივლისი
გრაფიკოსანი სტუდენტების გამოცდების ცხრილი
(ყველა საგანი რომელიც ბარდება საგამოცდო ცენტრში)
კომპიუტერული ცენტრი 1 (6 სართული)
რეგისტრაცია ფაკულტეტი
10:00 სამშენებლო;  სამთო-გეოლოგია; 
დიზაინის სკოლა
12:00
საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა,
ქიმია-მეტალურგიის
13:30

ბიზნეს-ტექნოლოგიები
15:00  სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობები,
აგრარულის

სიახლეებში დაბრუნება