17.07.2017 დამატებითი გამოცდების ცხრილი

17.07.2017 დამატებითი გამოცდების ცხრილი

დამატებითი გამოცდების ცხრილი კომპიუტერული ცენტრი 1 (მე-6 სართული)
თარიღი რეგისტრაცია ფაკულტეტი საგანი
18 ივლისი 11:05

უცხო ენა

საინჟინრო ეკონომიკის მედიატექნოლოგიისა და  სოციალურ მეცნიერებათა    

სიახლეებში დაბრუნება