ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური


ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი შაკიაშვილი ეკატერინე
ტელ: + 995 599 40 69 17
ელ ფოსტა: e.shakiashvili@gtu.ge

მთავარი სპეციალისტი მგალობლიშვილი ნინო
ტელ: + 995 599 48 00 81
ელ ფოსტა: mgaloblishvilin@gmail.com

მთავარი სპეციალისტი მაისურაძე ნათია
ტელ: + 995 599 42 23 22
ელ ფოსტა: natiamaisuradze@icloud.com

მთავარი სპეციალისტი ბაქანიძე თეონა
ტელ: + 995 599 90 99 35
ელ ფოსტა: t.baqanidze@gtu.ge

მთავარი სპეციალისტი არჩვაძე ანი
ტელ: + 995 593 72 33 35
ელ ფოსტა: anna_archvadze@yahoo.com