სამშენებლო ფაკულტეტი

სამშენებლო ფაკულტეტი


სამშენებლო ფაკულტეტი

დღეს, ჩვენი ქვეყნის საგანმანათლებლო სივრცეში საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტი თავისი გამოცდილი პროფესურით და თანამედროვე მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით კვლავ რჩება მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების ძირითად სამჭედლოდ. .

რკინიგზების მშენებლობა, ლიანდაგი და სალიანდაგო მეურნეობა
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების მშენებლობა