დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირდით:

VI კორპუსი 306 დ.
ტელ: 363580 შიდა 6967

 

 

 

 

 

 

 

 

ყურადღება!!!!

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საფოსტო სისტემა გადატანილია Google სერვერზე.

ყველა საფოსტო მისმართი რჩება უცვლელი!

მაგ.: ვისაც ჰქონდა მისამართი l.berishvili@gtu.ge დარჩება ისევ იმ სახელით რა სახელითაც მომხმარებელი სარგებლობდა მთელი ამ ხნის განმავლობაში.

ყველა მომხმარებლის პაროლი დროებით არის Gtu2009g

მომხმარებელი როდესაც პირველად შევა სისტემაში უნდა დაეთანხმოს შემთავაზებულ პირობებს და შეცვალოს პაროლი (იხილეთ პაროლის შეცვლის ინსტრუქცია).

ახალ საფოსტო სისტემაში შესვლა ხდება შემდეგი მისამართიდან:  mail.gtu.ge

14 თებერვლის შემდეგ წერილები მოგივათ ახალ სერვერზე.

არსებული წერილები, რომლებიც განთავსებული იყო სტუ-ს სერვერზე,  6 თვის განმავლობაში დარჩება შემდეგ მისამართზე oldmail.gtu.ge.

ძველ სერვერზე არსებული საფოსტო გზავნილების გადატანა ახალ სერვერზე უნდა მოხდეს მისი გადაგზავნის გზით ახალ სერვერზე.

ახალი სერვერიდან წერილების მიღება შესაძლებელია  მაილ კლიენტით(მაგ MS  Outlook  ), სხვადასხვა მაილ კლიენტის კონფიგურირების მაგალითები  მოცემულია შემდეგ ბმულზე...

ძველ სერვერზე არსებული ფოსტის გადატანა ახალ სერვერზე

1 გზა

ჩამოწერეთ თქვენი წერილები MS  Outlook  გამოყენებით თქვენს პირად კომპიუტერში.

სისტემის პარამეტრებია Incoming Mail server pop3-  217.147.232.18 

                                             Outgoing Mail Server smtp -  217.147.232.18

უნდა მიუთითოთ მომხმარებლის სახელი მაგ l.beridze  და პაროლი

შედეგად წერილები ჩამოტვირთული იქნება თქვენს კომპიუტერში .

ამის შემდეგ ეს წერილები ერთდროულად შესაძლებელია აიტვირთოს სპეციალური უტილიტის გამოყენებით რომელიც განთავსებულია შემდეგ ბმულზე ...

2.გზა

წერილების და სხვა ინფორმაციის გადატანა  სისტემის შეცვლამდე  არსებული  სერვერიდან რომელიც ამიერიდან განთავსებულია გვერდზე oldmail.gtu.ge   შესაძლებელია მისი გდაგზავნით ახალ სერვერზე mail.gtu.ge. ძველ სერვერზე შესასვლელად გამოიყენეთ მანამდე არსებული მომხმარებლის სახელი და პაროლი.

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირდით:
VI კორპუსი 306 დ.
ტელ: 363580 შიდა 6967