27 ივნ

მშვიდობიანი ატომი

2019 წლის 27 ივნისს, IAEA (International Atomic Energy Agency) საინფორმაციო მხარდაჭერით, ფაკულტეტის სტუდენტებმა ა.მინდიაშვილიმა და ი.ფოფხაძემ (ხელმძღვანელი ასოც.პროფ. ნ.არაბიძე) გააკეთეს პრეზენტაცია თემაზე „მშვიდობიანი ატომი“.
26 ივნ

სამუშაო შეხვედრა

2019 წლის 26 ივნისს სტუ-ს ენერგეტიკისა და ტელეკომუნკაციის ფაკულტეტზე გაიმართა სამუშაო შეხვედრა, რომელიც მიეძღვნა გაზის კომპანიებში დასაქმებული პერსონალის  მომზადება /გადამზადება/ სერტიფიცირებას.  
ყველა სიახლე

სამუშაო შეხვედრა

06/26/2019

2019 წლის 26 ივნისს სტუ-ს ენერგეტიკისა და ტელეკომუნკაციის ფაკულტეტზე გაიმართა სამუშაო შეხვედრა, რომელიც მიეძღვნა გაზის კომპანიებში დასაქმებული პერსონალის  მომზადება /გადამზადება/ სერტიფიცირებას.  შეხვედრის მონაწილეებს მიესალმა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი, ქალბატონი ნ.თურნავა და სტუ-ს რექტორი აკადემიკოსი ა.ფრანგიშვილი.

პრეზენტაცია თემაზე „ენერგეტიკის დარგში დასაქმებული პერსონალის  მომზადება /გადამზადება/სერტიფიცირება. საქართველოს ტენიკური უნივერსიტეტის შეთავაზებები“ გააკეთა ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის დეკანმა, პროფ.გ.არაბიძემ.

შეხვედრის მონაწილეებს მიეცათ საშულება გაცნობოდნენ სტუ-ში შექმნილ ბოლო თაობის გაზის დეტექტორებს  (პროფ.ჯ.ბერიძე, პროფ.ა.იაშვილი).

შეხედრაში მონაწილეობდნენ „ყაზგაზტრანსის“, შპს „ვარკეთილ გაზის“, ს.ს. „საჩხერეგაზის“, შპს „ინტერ.გაზის“ წარმომადგენლები.

ფაკულტეტი ენერგოკომპანიებს თავაზობს: ენერეგოაუდიტს და ენერეგტიკული დანადგარების  დიაგნოსტიკას; ელექტროენერგიის წარმოების, გადაცემის და განაწილების ობიექტების ტექნიკური მდგომარეობის შემოწმებას; დარგში დასაქმებული პერსონალის  მომზადება /გადამზადება/ სერტიფიცირებას; ელექტრომოწყობილობების, ელექტრომაგნიტური თავსებადობის, ენერგეტიკული ზეთების დიაგნოსტიკისათვის, სერტიფიცირებულ საგამოცდო ლაბორატორიის  „ენერეგოდიაგნოსტიკა“ მომსახურებას.

 

სიახლეებში დაბრუნება