13 აგვ

I საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია / 1st International Scientific and Technological Conference

ძვირფასო კოლეგებო, 2019 წლის 7 – დან 11 ოქტომბრამდე საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში (ქ. თბილისი, საქართველო) ჩატარდება I საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია „ენერგეტიკის თანამედროვე პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები“.


Dear Colleagues, from 7th of October till 11 th of   October in Georgian Technical University (Tbilisi, Georgia) will be held 1st International Scientific and Technological Conference "Modern problems of power engineering and ways of solving them".
06 აგვ

საკვალიფიკაციო გამოცდები

2019 წლის 5-6 აგვისტოს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საგამოცდო ცენტრში, ჩატარდა საკვალიფიკაციო გამოცდები სს „თელასი“-ში დასაქმებული პერსონალისათვის.
ყველა სიახლე

საკვალიფიკაციო გამოცდები

08/06/2019

2019 წლის 5-6 აგვისტოს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საგამოცდო ცენტრში, ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტთან არსებული ენერგეტიკული პერსონალის სერტიფიკაციის ორგანო “ენერგეტიკოსი”-ს მიერ ჩატარდა საკვალიფიკაციო გამოცდები სს „თელასი“-ში დასაქმებული პერსონალისათვის, უსაფრთხოების ტექნიკის, ტექნიკური ექსპლუატაციის, სახანძრო და პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის წესებში –სსტ –ისო/იეკ 17024:2012/2014 სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად.

 
 

 


 

სიახლეებში დაბრუნება