ფაკულტეტი-ენერგეტიკა და ტელეკომუნიკაცია

დეკანობის კანდიდატის სამოქმედო პროგრამის განხილვა

01/21/2017 2017 წლის 21 იანვარს #422 აუდიტორიაში შედგა ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის
დეკანობის კანდიდატის პროფ. გ.არაბიძის სამოქმედო პროგრამის განხილვა


სიახლეებში დაბრუნება