ფაკულტეტი-ენერგეტიკა და ტელეკომუნიკაცია

დეკანის არჩევნები

01/27/2017

23 იანვარს ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის დეკანის თანამდებობის დასაკავებელ კონკურსში ფარული კენჭისყრის შედეგად არჩეული იქნა პროფესორი გია არაბიძე
სიახლეებში დაბრუნება