ფაკულტეტი-ენერგეტიკა და ტელეკომუნიკაცია

მონოგრაფიის გამოცემა გერმანიაში

05/02/2017

25 აპრილს, გერმანიაში, Lambert Academic Publishing მიერ გამოცემული იქნა  ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის პროფესორის, დემურ ჩომახიძის, მონოგრაფია Energy Complex of Georgia 


სიახლეებში დაბრუნება