ფაკულტეტი-ენერგეტიკა და ტელეკომუნიკაცია

მოწვევა ინგლისიდან

06/30/2017 ჩვენი ფაკულტეტის პროფესორი დემურ ჩომახიძე მიწვეულია ენერეგტიკულ

სიმპიზიუმზე, რომელიც გაიმართება 2017 წლის 13-17 აგვისტოს მანჩესტერში

სიახლეებში დაბრუნება